Програми фахових вступних випробувань до магістратури

  1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» (для осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
  2. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» (для осіб, які мають базову

Програми фахових вступних випробувань для отримання другої вищої освіти

  1. Програма фахового випробування при вступі осіб, які мають базову або повну вищу освіту і вступають на навчання (друга вища освіта) для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів» спеціальності 226 «Фармація,

Програма фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів спеціальностей медичного спрямування 

  1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.12010201 «Лабораторна діагностика», 224 «Технології медичної діагностики та лікування»)
  2. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Клінічна

Програма фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів спеціальностей фармацевтичного спрямування

  1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», «Фармацевтична хімія» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12020102 «Фармація», 226 «Фармація/Фармація, промислова