Факультет медико-фармацевтичних технологій

Web – приймальня

Положення про факультет НФаУ

Адреса: вул. Пушкінська 53, каб. 207, м. Харків, 61002
Тел.:706-30-97
Е-mail: medpharm@nuph.edu.ua

 

Набока О.ІДекан факультету:

Набока Ольга Іванівна, доктор біологічних наук, професор кафедри біології


Заступники декана:

Очкур Олександр Васильович – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії


Шовкова Оксана Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри біологічної хімії


Співробітники деканату:

Разумейко Яна Станіславівна – провідний фахівець з навчальної роботи

 


Копійко Катерина Станіславівна – старший інспектор


Ходак Юліана Олександрівна – інспектор


Кафедри факультету медико-фармацевтичних технологій

 


Освітні програми


Графіки навчального процесу


Розклад занять

У розкладі можливі зміни!

Актуальний розклад занять Ви зможете знайти на сторінці http://sms.nuph.edu.ua/timeTable/group, обравши свій факультет, курс і шифр групи.


Контингент студентів денної, вечірньої та заочно-дистанційної форм навчання


  1. Відмінники факультету медико-фармацевтичних технологій
  2. Історія факультету медико-фармацевтичних технологій
  3. Інтернатура–обов’язкова ланка фармацевтичної  освіти 
  4. Про організацію військової підготовки студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів МОЗ України за програмою офіцерів запасу
  5. Список делегатів конференції трудового колективу університету від факультету медико-фармацевтичних технологій
  6. Вчена рада факультету медико-фармацевтичних технологій