Фізична терапія

Підготовка здійснюється з 2019 року

Фізична терапія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми та терміни навчання денна; 4 роки
денна; 3 роки (для молодших спеціалістів)
Місце працевлаштування
  • заклади охорони здоров’я
  • амбулаторно-поліклінічні заклади
  • реабілітаційні центри
Факультет медико-фармацевтичних технологій

В епоху глобального зниження рівня здоров’я населення України зростає необхідність щодо послуг фізичної реабілітації, що зумовлює потребу у кваліфікованих фахівцях, здатних розробляти й застосовувати новітні комплексні технології оздоровчої реабілітації для відновлення, зміцнення та збереження здоров’я різних соціально-демографічних груп населення.

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

Фізична терапія — шлях до мрії створити здорову націю.

 

Print Friendly, PDF & Email