Георгіянц Вікторія Акопівна

profesor Georgiyants_fotoГеоргіянц Вікторія Акопівна — доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська,4

Тел.: (0572) 67-91-97, 67-91-85

E-mail: farmchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Вікторія Акопівна народилася 12 серпня 1965 року в м. Харкові. Закінчила з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (1987). Працювала: старший лаборант, асистент (1987), доцент (1994) кафедри фармацевтичної хімії ХФІ, завідувач науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіти (1999–2003), завідувач (2004-2009) кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ, професор (з 2005), проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ (2005–2008), директор ДП «ДНЦЛЗ» (2008); завідувач кафедри фармацевтичної хімії (з 2010) НФаУ.

Наукові досягнення: Керівник науково-дослідних робіт НФаУ за темою «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва (№ державної реєстрації 0108U000376 та 0114U000949).

 Напрями наукових досліджень: молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез перспективних БАР для лікування епілепсії в ряду симетричних діамідів малонової кислоти та нітрогеновмісних гетероциклів; дослідження в галузі стандартизації та валідації аналітичних методик контролю якості лікарських препаратів заводського і аптечного виготовлення. Захистила кандидатську дисертацію за темою «Поиск новых противосудорожных средств в ряду производных малоновой кислоты» (1990) та докторську дисертацію за темою «Цілеспрямований синтез протисудомних засобів в ряду арил(алкіл)амідів малонової кислоти» (2004).

Автор понад 800 наукових і навчально-методичних праць (разом з тезами доповідей), серед них: 10 монографій та підручників, 10 навчальних посібників, в тому числі 2 – англійською мовою, 91 патентів, 10 методичних розробок, 6 авторських свідоцтв, 29 інформаційних листів, понад 250 статей та матеріалів конференцій.

Як запрошений лектор читала курс лекцій із фармацевтичної хімії для студентів Державного університету міста Сана (Ємен) (2003 р., англійською мовою), у Таджиському національному університеті (2011 р., російською мовою), у Казахстанському національному медичному університеті ім. Асфендіярова (2013 р., російською мовою), у Литовському університеті наук про здоров’я в рамках програми Ерасмуз+ (2017 р., англійською мовою).

Академік академії наук вищої освіти України (2017), Заслужений діяч науки і техніки (2016), «Відмінник освіти» (2005), Відзначена почесними грамотами Верховної ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Фармацевтичної асоціації України, Харківської облдержадміністрації, Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність. Голова підкомісії 226 «Фармація, промислова фармація» Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров’я та соціального забезпечення науково-методичної ради МОН України (до лютого 2019 р.), голова профільної комісії з хімічних дисциплін НФаУ, вчений секретар Спеціалізованої ради при Національному фармацевтичному університеті Д 64.605.01, офіційний спостерігач конвенції Фармакопеї США від Національного фармацевтичного університету; головний редактор журналу «ScienceRise. Фармацевтичні науки», член редколегії журналів «Scripta Scientifica Pharmaceutica» (Болгарія), «Вестник Таджикского национального университета» (Таджикистан), «Наука и инновация» (Таджикистан), «Вісник фармації», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», «Фармацевтичний часопис», «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», член Литовської фармацевтичної асоціації (з 2018 р.).

Керівник напрямку «Лікарські засоби, виготовлені в аптеках. Стандартизація» Державної фармакопеї України, незалежний експерт Державної фармакопеї України, член Центральної атестаційної колегії при Державній службі лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Представник Національного фармацевтичного університету в освітньому проекту Pharmine (pharmacy education in Europe) Європейської асоціації фармацевтичних факультетів, офіційний спостерігач від НФаУ Фармакопеї США. Приймала участь у багатьох наукових конференціях, в тому числі з усними доповідями.

Наукова школа. Підготувала 8 докторів наук та 20 кандидатів наук.

Учні

Докторські дисертації

 1. Саидов Н.Б. «Направленный синтез биологически активных веществ в ряду анилидов 4-R-5-R1-1,2,4-триазол()-3-илтиогликолевых кислот» (2019)
 2. Сидоренко Л.В. «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних» (2017)
 3. Яковенко В. К. «Науково-теоретичне обґрунтування підходів до управління якістю при розробці та виробництві рослинних лікарських засобів» (2015)
 4. Владимирова І. М. «Стандартизація підходів до цілеспрямованого пошуку лікарських засобів рослинного походження для лікування захворювань щитоподібної залози» (2014)
 5. Перехода Л.О. «Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів, похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів» (2013)
 6. Гарна С.В. «Розробка та стандартизація технології комплексної переробки лікарської рослинної сировини» (2012)
 7. Євтіфєєва О.А. «Стандартизація підходів до оцінки якості екстемпоральних лікарських засобів» (2011)
 8. Вишневська Л.І. «Наукове й експериментальне обґрунтування складу і технології настойок складних та їх стандартизація» (2009)

Кандидатські дисертації:

 1. Росада М.В. «Розробка та валідація методик аналізу рибоксину в лікарських засобах» (2019)
 2. Прокопець В.В. «Стандартизація методик та реагентів для експресного визначення інгредієнтів в екстемпоральних лікарських формах» (2017)
 3. Мигаль А.В. «Дослідження хімічної взаємодії та розробка методик контролю якості лікарських форм з метронідазолом та фамотидином» (2017)
 4. Кушнірук В.М. «Стандартизація промислового синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів на прикладі амізону та дибамку» (2017)
 5. Коломоєць О.С. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 6-моно- і 6,6-дизаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]-хіназолін-2-онів» (2018)
 6. Вракін В.О. «Розробка та валідація методик контролю якості комбінованих мазей з тетрацикліном та гідрокортизоном» (2017)
 7. Комарицький І. Л. «Розробка та верифікація методик контролю якості таблеток верапамілу, амлодипіну та ніфедипіну для монографій ДФУ» (2016)
 8. Валієв А. Х. «Розробка методик кількісного визначення антибіотиків і вивчення стабільності їх розчинів, виготовлених в аптеці» (2015)
 9. Скупа О. О. Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність 2,5,6-заміщених похідних піримідин-4()-ону(тіону)» (2015)
 10. Напраснікова Г. С. «Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «Імуно-вірал з вітаміном С»» (2012)
 11. Банна Н. І «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних γ-(R-бензолоксамідо)- та γ-(R-бензолсульфонілоксамідо)-бутанових кислот» (2011)
 12. Прокопенко Ю. С. «Розробка та валідація методів контролю якості оригінального фітотерапевтичного засобу для лікування псоріазу» (2011)
 13. Здорик О. А. «Валідація та вдосконалення методик контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, що містять водорозчинні вітаміни» (2011)
 14. Бисага Є. І. «Розробка та валідація методик контролю якості екстемпоральних лікарських форм на основі прокаїну гідрохлориду» (2011)
 15. Cеверіна Г. І. «Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 3-аміно- та 4-аміно-3-меркапто-1,2,4-триазолу та продуктів їх хімічних перетворень» (2010)
 16. Плис С. В. «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості потенційних нейротропних засобів – похідних 1-R-5-аміно-1,2,3-триазол(1Н)-4-карбонових кислот та 1-R-1,2,3-триазол(1Н)-4,5-дикарбонових кислот» (2010)
 17. Савченко Л. П. «Експериментальне дослідження відповідальності якості порошків аптечного виготовлення вимогам Державної фармакопеї України» (2010)
 18. Глущенко А. В. «Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 1-арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1Н)» (2009)
 19. Шиньова Н. В. «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості N,N’-дизаміщених 2,3-діоксо-1,4-діазинів» (2009)
 20. Гриненко В. В. «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 2-гідроксіоксанілової та 2-гідроксималонанілової кислот» (2008)

Заплановані докторські дисертації під керівництвом Георгіянц В.А.:

 • Бевз Н.Ю.
 • Глущенко А.В.
 • Здорик О.А.
 • Прокопенко Ю.С.
 • Сєвєріна Г.І.

Заплановані кандидатські дисертації під керівництвом Георгіянц В.А.:

 • Безрук І.В.
 • Доброва А.О.
 • Росада М.В.
 • Чорний В.А.

Підручники.

Співавтор 5 підручників:

 1. Pharmaceutical analysis. The study guide for student of higher schools / edited by V.A. Georgiyants. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2018. – 494 p. (гриф МОН)
 2. Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акред. / за заг. ред. проф. П. О. Безуглого ; вид. 3-тє, випр., доопрац. Вінниця : Нова книга, 2017. 456 с. (гриф МОН)
 3. Фармацевтическая химия. Учебник для студ. высших фармац. учебн. заведений и фармац. ф-тов высших мед. учебн. заведений III-IV уровней аккред. : перевод с укр. / под общ. ред. проф. Безуглого П. А. Винница : Нова книга, 2017. 464 с. (гриф МОН)
 4. Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 2-ге, випр., доопр. / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. проф.. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2011. – 560 с. (гриф МОН)
 5. Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. І фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2008. – 560 с. (гриф МОН)

Навчальні посібники. Співавтор 10 навчальних посібників, у т.ч. англійською мовою.

 1. Pharmaceutical bromatology. Lectures for English-speaking students : the manual for students of higher schools / V. A. Georgiyants, P. O. Bezugly, G. O. Burian et al. ; edited by V. A. Georgiyants. – Kharkiv : NUPh : Golden pages, 2015. – 368 p.
 2. Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. – 2-ге вид, стереотип. – Харків : НФаУ, 2015. – 304 с.
 3. Фармацевтическая броматология : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Георгиянц, П. А. Безуглый и др.; под общ. ред. проф. В. А. Георгиянц – Х. : НФаУ, 2014. – 376 с.
 4. Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін.; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 5. Pharmaceutical chemistry. Lectures for English-speaking students: the study guide for students of higher schools / V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly, G.O. Burian, A.I. Abu Sharkh, K.A. Taran ; edited by V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly. – Kharkiv: NUPh ; Original, 2013. – 576 p.
 6. Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акред. / В. А. Георгіянц, П. О. Безуглий, Л. О. Петрушова та ін. ; за заг. ред. проф. В. А. Георгіянц. – Х. : НФаУ, 2013. – 240 с.
 7. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навч. посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практ. фармації / Толочко В.М., Пімінов О.Ф., Кайдалова Л.Г., Великий Д.Л., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю., Тихонова С.О., Міщенко І.В., Гарна С.В., Євтіфєєва О.А., Чешева М.В., Должнікова О.М., Галій Л.В., Зарічкова М.В., Даценко О.І.; За ред. В.М.Толочка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х.: Тимченко, 2006. – 528 с. (гриф МОН).
 8. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грудько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2006. – 552 с. (гриф МОН)
 9. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий, І. В. Українець, С. Г. Таран та ін. Ред П. О.Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 448 с.
 10. Фармацевтичний аналіз: Навчальний посібник для студ. вищ. фармац. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / П. О. Безуглий, В. О. Грудько, С. Г. Леонова та ін.; За ред. П. О. Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – 240 с.

Методичні рекомендації. Є співавтором типових та робочих програм з фармацевтичної хімії, стандартизації фармацевтичної продукції, розробки і валідації методик контролю якості лікарських засобів.

 1. Аналіз біотехнологічної продукції. Методичні рекомендації для студентів промислового факультету зі спеціальності «Біотехнологія» / Георгіянц В.А., Алексеєва Т.В., Петрушова Л.О. та ін. – Х.: НФаУ, 2014. – 30 с.
 2. Фармацевтична освіта України. Роль та завдання самостійної роботи: Навч.-метод.посіб. / В. П.Черних, В. М.Толочко, В. А.Георгіянц та ін.; За ред. В.П.Черних. – Х.: Вид-во НфаУ: Золоті сторінки, 2003. – 96 с.
 3. Pharmaceutical chemistry. Part II. Medicinal substances of aliphatic and aromatic structure. Lectures for 3rd-4th year English-speaking students / P.O.Bezugly, Amjad I.M.Abu Sharkh, G.O.Buryan, V.A.Georgiyants– Kharkiv, 2004. – 168 p.
 4. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навч. посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практ. фармації / Толочко В.М., Пімінов О.Ф., Кайдалова Л.Г., Великий Д.Л., Георгіянц В.А., Штриголь С.Ю., Тихонова С.О., Міщенко І.В., Гарна С.В., Євтіфєєва О.А., Чешева М.В., Должнікова О.М., Галій Л.В., Зарічкова М.В., Даценко О.І.; За ред. В.М.Толочка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х.: Тимченко, 2006. – 528 с. (гриф МОН).
 5. Нормативне забезпечення контролю якості лікарських засобів в Україні (Збірка нормативно-правових актів) / За ред В.А.Георгіянц, О.А. Євтіфєєвої, С.В.Гарної, О.А.Гісцевої. Вид-во НФаУ. – 2007. – 203 с.
 6. Нормативна документація з питань якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я Україні (Збірка нормативно-правових актів) / За ред В.А.Георгіянц. Вид-во НФаУ. – 2008. – 204 с.
 7. Pharmaceutical chemistry. Lectures for English-speaking students: the study guide for students of higher schools / V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly, G.O. Burian, A.I. Abu Sharkh, K.A. Taran ; edited by V.A. Georgiyants, P.O. Bezugly. – Kharkiv: NUPh ; Original, 2013. – 576 p.
 8. Контроль якості харчових продуктів та харчових добавок: метод. рекомендації зі спеціалізації для студ. фарм. факультетів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / П. О. Безуглий, Л. М. Алексєєва, В. Д. Яременко та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – 52 с.
 9. Фармацевтична хімія. Методичні рекомендації для студентів III-IV курсів фармацевтичного факультету / П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Таран та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – 136 с.
 10. Навчально-методичне забезпечення в Національному фармацевтичному університеті: Довідник / В.П.Черних, В.М.Толочко, В.А.Георгіянц та ін. – Х.: Вид-во НфаУ, 2003. – 164 с.
 11. Медична хімія: метод. реком. для студ. III-V курсів спец. “Клінічна фармація” / П.О.Безуглий, В.А.Георгіянц, Л.О.Перехода та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 136 с.
 12. Фармацевтический анализ лекарственных средств: Метод. реком. для специализации «Контроль качества лекарственных средств для студ. V курса / П.А.Безуглый, С.Г.Таран, С.Г.Леонова и др. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 56 с.
 13. Медична хімія: Метод. реком. до вироб. практ. для студ. V курсу спец. “Клінічна фармація” / І.С. Гриценко, П.О. Безуглий, С.Г. Таран та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2004. – 36 с.
 14. Методичні рекомендації з фармакогнозії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності “Клінічна фармація”/ Георгіянц В.А., Пімінов О.Х., Дроздова О.О., Бурд Н.Б., Гісцева О.А., Гарна С.В., Євтіфєєва О.А., Глущенко А.В., Банний І.П., Вишневська Л.І., Прокопенко Т.С., Колесніков О.В., Шейкіна Н.В., Єгоров М.І., Плис С.В. – Х, Вид-во НФаУ, 2007. – 23 с.
 15. Методичні рекомендації з фармакогнозії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності “Загальна фармація”/ Георгіянц В.А., Пімінов О.Х., Дроздова О.О., Бурд Н.Б., Гісцева О.А., Гарна С.В., Євтіфєєва О.А., Глущенко А.В., Банний І.П., Вишневська Л.І., Прокопенко Т.С., Колесніков О.В., Шейкіна Н.В., Єгоров М.І., Плис С.В. – Х, Вид-во НФаУ, 2007. – 23 с.
 16. Методичні рекомендації з фармацевтичного аналізу для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності “Загальна фармація”/ Георгіянц В.А., Євтіфєєва О.А., ГлущенкоА.В., Банний І.П., Колесніков О.В., Бондарева Л.В., Гарна С.В., Дроздова О.О., Бурд Н.Б., Гісцева О.А., Владимирова І.М., Вишневська Л.І., Прокопенко Т.С., Бочкарьова А.Ю., Проскуріна К.І., Здорик О.А., Савченко Л.П., Прокопенко Ю.С., Штрімайтіс О.В., Банна Н.І. – Х, Вид-во НФаУ, 2009. – 33 с.
 17. Методичні рекомендації з медичної хімії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності “Загальна фармація”/ Георгіянц В.А., Євтіфєєва О.А., Глущенко А.В., Банний І.П., Колесніков О.В., Бондарева Л.В., Гарна С.В., Дроздова О.О., Бурд Н.Б., Гісцева О.А., Владимирова І.М., Вишневська Л.І., Прокопенко Т.С., Штрімайтіс О.В., Савченко Л.П., Бочкарьова А.Ю., Проскуріна К.І., Здорик О.А., Прокопенко Ю.С., Банна Н.І. – Х, Вид-во НФаУ, 2009. – 36 с.

Членство у фахових асоціаціях. Член міжнародної фармацевтичної асоціації, Представник НФаУ в європейській програмі фармацевтичної освіти PHARMINE.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичний аналіз
 • Стандартизація та сертифікація ліків

 

Print Friendly, PDF & Email