Кафедра заводської технології ліків НФаУ: 40 років досвіду та досягнень

Кафедра заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету 15 червня поточного року відсвяткувала своє сорокаріччя. Якщо у буденному житті це рубіж, який взагалі не святкують,— для справи, що об’єднала професійні долі багатьох науковців — це гідний привід для гордості та сприятливий час для підведення підсумків.

Фармацевтичному університету є чим пишатися: головним його багатством є люди, які довгі роки тримають першість як у наукових досягненнях, так і у підготовці професіоналів для фармацевтичної галузі країни та світу; люди, які присвятили усе своє життя улюбленій справі, підвищенню статусу рідного ВНЗ та розвитку вітчизняної технології ліків.

 

Незважаючи на офіційну дату – 40 років зі дня заснування кафедри, історія школи заводської технології ліків має більш глибоке коріння в загальній історії університету. Сучасна кафедра заводської технології ліків є гідною спадкоємицею кафедри аптечної технології ліків і галенових препаратів — підрозділу, який був заснований ще у 1921 році.

У свій час це була одна з славетних кафедр фармацевтичного інституту. Тут виконували докторські дисертації Півненко Г.П., Сало Д.П., Перцев І.М., Чернов М.Ю., Дмитрієвський Д.І., Чуєшов В.І., Стрельніков Л.С. — люди, чиї імена стали важливою та невід’ємною складовою історії НФаУ, гордістю університету. Тому не дивно, що цей підрозділ став базою для заснування нових кафедр технологічного напряму: заводської технології ліків, промислової фармації, біотехнології, косметології та аромології, а також кафедри фармацевтичної технології ліків та фармакології в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Першим завідувачем новоствореної кафедри був професор Півненко Григорій Прокопович. Основними напрямками діяльності колективу кафедри в цей період стали: зміцнення матеріальної бази, удосконалення навчального процесу та розширення і поглиблення наукових досліджень.

З 1978 по 1987 рік кафедрою керував доцент, а з 1984-го професор Чернов Микола Юхимович. Під його керівництвом удосконалено технологію 14 лікарських субстанцій та препаратів, підготовлено 7 кандидатів та одного доктора фармацевтичних наук.

Наступні сімнадцять років кафедру ЗТЛ очолював доктор фармацевтичних наук, професор Чуєшов Владислав Іванович. Саме в цей час підприємства фармацевтичної галузі почали переходити на міжнародні стандарти Належної виробничої практики. Нові вимоги потребували особливого підходу до комплектації штату кафедри та викладання дисципліни, методичного забезпечення навчального процесу, а також визначення нових напрямків наукової роботи. На кафедрі тоді працювали такі досвідчені викладачі, як доцент Чернов М.Ю. (з 1984 – професор), доцент Пашнєв П.Д. (з 1995 – професор), доценти Богуславська Л.І., Мандрика Л.О., Кабачний Г.І., Городецький І.П., Башура О.Г., Рибачук Д.В., Дем’яненко В.Г., Єгоров І.А. (асистент, з 1987 – доцент, з 1991 – професор), кандидат фармацевтичних наук, асистент Хохлова Л.М., асистент Сіренко Г.Т..

РубанОлена Анатоліївна Рубан,

завідувач кафедрою заводської технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор

Головне — це люди!

«Дякую долі за те, що вона привела мене в 1995 році на кафедру заводської технології ліків. Тут я пройшла неоціненну школу викладача, науковця, методиста під керівництвом завідувача кафедри, професора Владислава Івановича Чуєшова. Це дивовижна людина – неоціненний дипломат, стратег і менеджер, який уміє планувати майбутнє, розкрити здібності і таланти кожного співробітника.

Навантаження в ті роки у мене були колосальні – це і виконання кандидатської дисертації, і написання методичок, виконання різних доручень по кафедрі. Іноді думалося: «За що мені все це?!». Цінність отриманого досвіду я в повній мірі відчула в 2009 році, прийшовши на цю ж кафедру в якості завідуючої.

Пам’ятаю всі поради і настанови професора Дмитра Івановича Дмитрієвського, він керував кафедрою з 2004 по 2009 рік. Дмитро Іванович – унікальний учений, гуру технології, «мазевік», до якого досі звертаються пацієнти, зневірені вилікувати незагойні рани. Виваженість судження, глибокі знання, творчий підхід – все це про Дмитрієвського. Мені було приємно дізнатися, що я народилася в один рік і день з його донькою.

Величезну теплоту і підтримку відчуваю від професора нашої кафедри Івана Матвійовича Перцева – легенди фармації НФаУ, України і всього пострадянського простору. Він професіонал, і цим все сказано, професіонал у всьому, за що брався і береться – у викладацькій і науковій роботі, у дослідницькій діяльності, у написанні енциклопедій, словників, довідників.

Створені ним у співавторстві з Дмитрієвським Д. І., Гунько В. Г., Доценко Б. М., Беловим С. Г. і Калініченко В. М. препарати «Левосин» і «Левомеколь» вже багато років успішно використовуються в клінічній практиці як на Україні, так і за її межами.

З великою теплотою хочу згадати професора Євгенія Володимировича Гладух – мого «мікрошефа», наукового консультанта. Світла голова, грамотний технолог – так про нього кажуть у нас в НФаУ.

Співробітники НФаУ, кафедри заводської технології ліків, – це взагалі цікаві люди, невгамовні души, завзяті науковці, блискучі особистості! Саме вони найголовніше надбання нашої кафедри та університету, запорука успішної роботи – дружний колектив відданих справі однодумців».

З розвитком національної фармацевтичної промисловості, на світанку незалежності України, виникла потреба у вітчизняних інженерах-технологах, яких раніше готували у Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті. З огляду на це на кафедрі були введені спеціалізації для студентів 5-го курсу «Новітні технології з фармацевтичного виробництва» та «Малосерійне виготовлення препаратів».

У 1993 році при кафедрі створюється самостійний курс «Технологія косметичних засобів» за роботу якого (як завідувач курсу) відповідає доктор фарм. наук Башура О.Г., а кафедра отримує нову назву — «Заводська технологія ліків з курсом парфумерно-косметичних засобів». Через п’ять років плідної роботи співробітниками курсу були підготовлені необхідні матеріали,  і університет отримав дозвіл на відкриття нової спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Слід підкреслити, що колектив кафедри ЗТЛ відігравав провідну роль й у встановленні спеціальності «Промислова фармація». Над створенням нормативної бази для відкриття цієї спеціальності працював увесь колектив кафедри під керівництвом професора В. І. Чуєшова. Спеціальність «Промислова фармація» була відкрита у НФаУ в 2000 році, а випускаючою кафедрою, зрозуміло, стала кафедра ЗТЛ. У ці роки колективом кафедри було підготовлено і видано українською і російською мовами підручник «Промислова технологія ліків у двох томах», який став базовим з даної дисципліни.

У 2004 році була акредитована спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів», при підготовці до якої співробітниками кафедри було видано 20 методичних вказівок за усіма основними темами.

В зв’язку з підвищенням ролі біотехнології в галузі виробництва фармацевтичних препаратів при кафедрі ЗТЛ був створений спецкурс «Основи біотехнології», на базі якого згодом було засновано відповідну кафедру.

У 2004–2005 роках за ініціативою ректорату та рішення вченої ради університету на базі кафедри ЗТЛ створили дві самостійні кафедри з промислового виробництва ліків та заводської технологія ліків, яку очолив професор Дмитрієвський Д. І., і промислової фармації, під керівництвом професора Чуєшова В.І..

Колектив кафедри ЗТЛ у новому складі розробив навчально-методичний комплекс (підручник- навчальний посібник- практикум) та провів підготовку до VI національного з’їзду фармацевтів України.

Основним напрямком в науково-дослідній роботі кафедри завжди було і буде створення нових фармацевтичних препаратів, з залученням до обгрунтування їх потреби маркетингових досліджень фармацевтичного ринку України та їх економічної доцільності.

ПерцевІван Матвійович Перцев

вчений, педагог, доктор фармацевтичних наук, заслужений працівник охорони здоров’я України, професор кафедри заводської технології ліків

Перші та завзяті

«Технологи завжди були у перших лавах з будь-яких починань! Ми першими розробили і вивели на фармацевтичний ринок оригінальні ліки (Левомеколь, Левосин, Діоксиколь та інші), які більше тридцяти п’яти років підтверджують своє лідерство за показниками ефективності. Ми першими склали й видали низку оригінальних монографій, довідників, прописів, навчальних посібників. Перший підручник для дипломованих фахівців «Фармацевтичні та біологічні аспекти ліків» теж наш. Цей 2-х томний колективний труд ми присвятили “Вченим і спеціалістам — практикам, які своїми знаннями і самовідданою працею утверджували і розвивали фармацію”. Він вийшов із друку напередодні 5-го Національного з’їзду фармацевтів України (1999 рік).

З того часу, у працівників кафедри ЗТЛ стало доброю традицією присвячувати до чергового з’їзду свої кращі праці. До «Фармацевтичної енциклопедії», що видавалась також вперше, нами було складено майже 300 статей, в тому числі десятки базових. Ми приймали активну участь у написанні першого українсько-латинсько-російсько-англійського «Енциклопедичного тлумачного словника фармацевтичних термінів» (2010); першого навчального посібника – довідника «Допоміжні речовини у виробництві ліків» (2016); першого «Довідника НФаУ» (за редакцією академіка НАНУ В.П. Черних) та інших праць.

Сьогодення кафедри ЗТЛ — це дружній колектив професіоналів, де працює 6 докторів наук, в т.ч. 4 професори та 10 кандидатів наук; заплановано до виконання 3 докторських дисертації та дві у стадії пошуку. Очолює кафедру вихованець нашого колективу – молодий, талановитий доктор фармацевтичних наук, професор Олена Анатоліївна Рубан.

Я переконаний, що фахівці нашої кафедри і в майбутньому будуть тримати прапор кращих в університеті та з гідністю будуть виконувати поставлені ректором та урядом завдання».

 

З 1 вересня 2009 року кафедру ЗТЛ очолює доктор фармацевтичних наук. Рубан Олена Анатоліївна. З її приходом значно поповнюється та оновлюється матеріальна база кафедри — ремонтуються кабінети викладачів, наукова лабораторія, завершується ремонт 3-х навчальних лабораторій, кафедра оснащується сучасним обладнанням: гранулятор, рН метр, Реотест -2, ваги електронні, мікроскоп «Konys Akademy» з фотокамерою та програмним забезпеченням.

Колектив кафедри наполегливо працює над подальшим вдосконалення методичного забезпеченням навчального процесу за спеціальністю «Фармація» за всіма формами навчання — було підготовлено та видано 25 одиниць навчально методичної літератури українською, російською та англійською мовами. Також створено електронний підручник, який містить відеоматеріали технологічного обладнання та фрагменти виготовлення окремих лікарських препаратів в умовах  промислового виробництва.

Для студентів денної та заочної форми навчання був розроблений сайт кафедри ЗТЛ, де розміщено віртуальний тур, який дозволяє стати учасником візуальної екскурсії по кафедрі; інформаційні матеріали про роботу і новини кафедри, про її співробітників, умови прийому до НФаУ. На сайті кафедри студенти також мають змогу здійснити пробне тестування з ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 2.

ДмитриевскийДмитро Іванович Дмитрієвський

вчений, педагог, доктор фармацевтичних наук, професор, академік АН технологічної кібернетики України

Наша Доля

«Різнопланова робота кафедри тісно повязана з навчально–виховним і науковим процесом. І все це  настільки органічно поєднане, що інколи важко відокремити одне від одного, а для співробітників кафедри, які щоденно займаються цією справою, це стало їх життям, майже долею. У зв’язку з цим хочу розповісти історію, яка має саме безпосереднє відношення до нашої багатогранної роботи на кафедрі, і у якій слово «доля» наділене особливим значенням.

Вагаючись, з чого почати …. вирішив – почну з кінця. Майже всі студенти, знайомлячись у процесі навчання на кафедрі з технологією виробництва таблеток звертають увагу на таблеткову машину для пресування таблеток, на лицевій стороні якої як на меморіальній дошці, розміщено портрет молодої жінки і текст: «В дар НФаУ про пам’ять Долі Галини Миколаївни — колишньої студентки, провізора, аспірантки, канд. фарм. наук, одного із авторів НТМ­ОІЕ­К Маріуполь – Харків 28.03.09.».

Відразу виникають запитання і викладач розповідає студентам, які при цьому замовкають і зосереджуються, слухаючи про долю студентки, аспірантки та науковця з прізвищем Доля, портрет якої поєднаний з таблетпресом.

Розповідь про її коротку дорогу, про біль її батька, який збудував цю машину, про його бажання зберегти пам’ять про єдину доньку.

Навчаючись в університеті, який у ті роки декілька разів міняв свій статус і назву (спочатку інститут, а потім академія). Галина з прізвищем Доля на третьому курсі записалась у студентський науковий гурток, не на хімічну кафедру, або на кафедру фармакогнозії, що було престижно у ті роки, а на кафедру заводської технології ліків, на якій в навчальному процесі, також на фармацевтичних виробництвах застосовується обладнання, яке виготовлено руками її батька — Долі Миколи Степановича, який майже півстоліття працює конструктором і провідним спеціалістом на Маріупольському механічному заводі з виробництва технологічного обладнання для фармацевтичної промисловості.

Цілком зрозуміло, що авторитет її батька, якого знали майже всі фахівці галузі відіграв визначальну роль у виборі професії доньки та її уподобань. Одержавши диплом з відзнакою, Галя стає аспіранткою кафедри ЗТЛ і під керівництвом проф. Пашнєва П.Д. у 1998 році захищає дисертацію на тему: «Розробка складу та технології цукрознижувального препарату діакамф у вигляді таблеток». Ставши кандидатом наук, перед нею відкривається блискуча карєра науковця, викладача, але Галина хоче бути поряд з батьком, вона їде працювати у Маріуполь. Але її життєва дорога видалася занадто короткою, Галя захворіла та згасла.

Через декілька років після доньчиної смерті батько збудував свою останню таблетмашину, оснастив її електронним обладнанням, прикріпив портрет Галини з написом, та подарував її у березні 2009 року кафедрі ЗТЛ НФаУ, на якій його донька виростила крила для злету, але… її зліт завчасно перервався».

На кафедрі ЗТЛ постійно ведеться науково-дослідна робота зі створення лікарських препаратів різної направленості дії. За останні шість років науковцями кафедри розроблено 22 нових лікарських препарати, чотири з яких впроваджені в промислове виробництво (таблетки «Індапамід-ретард», «Мерадазол», «Герпевал 500» та «Настойка Венотон»).

За матеріалами досліджень захищено 4 докторських (Нем’ятих О.Д., Бобрицька Л. О., Куценко С.А., Гриценко В. І.) та 6 кандидатських (Гербіна Н. А., Ткач Т. О., Басакіна І. І., Альхуссейн В. В., Мощіц В. Ф., Халавка М. В.).

Продовжують роботу над виконанням докторських дисертацій доценти кафедри Спиридонов С. В., Сліпченко Г.Д., Ковалевська І.В.. Ведеться також підготовка аспірантів за контрактом з рядом закордонних країн.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток, члени якого під керівництвом спеціалістів кафедри, проводять теоретичні та експериментальні дослідження, що є основою розробок для підготовки дипломних та магістерських робіт. Щорічно на кафедрі виконується від 30 до 50 магістерських та дипломних робіт. Так у ювілейному навчальному році 2015–2016 було підготовлено та успішно захищено 39 дипломних та 55 магістерських робіт.

Проф. Рубан О.А. та доц. Ковалевська І.В. зі студентами на фармацевтичному підприємстві «Кусум Фарм», м. Суми.
Проф. Рубан О.А. та доц. Ковалевська І.В. зі студентами на фармацевтичному підприємстві «Кусум Фарм», м. Суми.
Колектив кафедри ЗТЛ: зверху зліва направо: доц. Спиридонов С.В., доц. Запорожська С.М., ст. лаб. Науменко Л.С., ст. лаб. Колісник Т.Є., доц. Ковалевська І.В., доц. Маслій Ю.С., доц. Пуляєв Д.С., асп. Халавка М.В., доц. Бобрицька Л.О., доц. Криклива І.О., доц. Гриценко В.І., доц. Рибачук В.Д. знизу зліва направо: доц. Сліпченко Г.Д., проф. Перцев І.М., проф. Рубан О.А., проф. Дмитрієвський Д.І., доц. Хохлова Л.М.
Колектив кафедри ЗТЛ:
зверху зліва направо: доц. Спиридонов С.В., доц. Запорожська С.М., ст. лаб. Науменко Л.С., ст. лаб. Колісник Т.Є., доц. Ковалевська І.В., доц. Маслій Ю.С., доц. Пуляєв Д.С., асп. Халавка М.В., доц. Бобрицька Л.О., доц. Криклива І.О., доц. Гриценко В.І., доц. Рибачук В.Д.
знизу зліва направо: доц. Сліпченко Г.Д., проф. Перцев І.М., проф. Рубан О.А., проф. Дмитрієвський Д.І., доц. Хохлова Л.М.
Делегати кафедр біологічної хімії (проф. Набока О.І.), ЗТЛ (проф. Рубан О.А.), АТЛ (проф. Вишневська Л.І.), ботаніки (проф. Гонтова Т.М.) на зустрічі з мальтійськими колегами у стінах Університету Мальти.
Делегати кафедр біологічної хімії (проф. Набока О.І.), ЗТЛ (проф. Рубан О.А.), АТЛ (проф. Вишневська Л.І.), ботаніки (проф. Гонтова Т.М.) на зустрічі з мальтійськими колегами у стінах Університету Мальти.
Колектив каф. ЗТЛ на екскурсії у пмт Шаровка Харківської обл.
Колектив каф. ЗТЛ на екскурсії у пмт Шаровка Харківської обл.
Проведення лабораторного заняття на базі технологічної лабораторії НФаУ. Викладачі: проф. Рубан О.А., доц. Гриценко В.І.
Проведення лабораторного заняття на базі технологічної лабораторії НФаУ. Викладачі: проф. Рубан О.А., доц. Гриценко В.І.
Співробітники каф. ЗТЛ на фармацевтичному підприємстві «Дарниця», м. Киів.
Співробітники каф. ЗТЛ на фармацевтичному підприємстві «Дарниця», м. Киів.
Ректор НФаУ проф. Черних В.П. та завідуюча каф. ЗТЛ проф. Рубан О.А.
Ректор НФаУ проф. Черних В.П. та завідуюча каф. ЗТЛ проф. Рубан О.А.

таблетпрес Долі таблетпрес 2

Print Friendly, PDF & Email