Освітньо-професійна програма «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом»

(галузь знань 07 «Управління та адміністрування», другий (магістерський) рівень вищої освіти) заочна форма навчання

Заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) в умовах реформування гостро потребують кваліфікованих управлінців, які були б обізнані на специфіці управління системою охорони здоров’я та фармацією! На виклик сьогодення вперше в Україні Національний фармацевтичний університет відкрив унікальну освітньо-професійну програму «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом».

Освітньо-професійна програма «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (друга вища освіта на базі вищої медичної або фармацевтичної освіти) спрямована на підготовку фахівців, здатних управляти закладами охорони здоров’я та фармацевтичними підприємствами (організаціями) різної форми власності в умовах зростаючої конкуренції.

Сьогодні, щоб очолювати заклади охорони здоров’я освіта у сфері медицини або фармації обов’язково має бути доповнена управлінською освітою та знаннями особливостей господарювання медичних закладів та особливостей фармацевтичного бізнесу (наказ МОЗ України № 1977 від 31.10.2018). В умовах підвищення конкуренції серед випускників фармацевтичних закладів для побудови успішної кар’єри і створення власного фармацевтичного бізнесу також актуалізується необхідність поряд з якісною фармацевтичною освітою отримання сучасної бізнес-освіти.

Отже, реформування національної системи охорони здоров’я потребує підготовки нового покоління висококваліфікованих управлінських кадрів.

 

Print Friendly, PDF & Email