Програми фахових іспитів та співбесід

Програми фахових іспитів критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників при вступі на основі НРК6, НРК7

при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Фармація» (на основі НРК6 за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (ОПП «Фармація»)

при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Промислова біотехнологія» (на основі НРК6, НРК7 за спеціальностями: 102 Хімія, 091 Біологія / 091 Біологія та біохімія, 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології, 204 Технології виробництва і переробки продуктів тваринництва, 208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація)

при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» (на основі НРК6, НРК7, замість ЄФВВ у передбачених Правилами прийому до НФаУ випадках)

при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» (на основі НРК6, НРК7, замість ЄФВВ у передбачених Правилами прийому до НФаУ випадках)

при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика» (на основі НРК6 спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»)

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, для осіб які вступають на основі вже здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Терапія та реабілітація» (на основі НРК6 спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, напрям підготовки «Здоров’я людини» (професійне спрямування «Фізична реабілітація»)

Тестові завдання тесту з іноземних мов ЄВІ укладаються відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.

Порядок оцінювання за результатами співбесіди з іноземної мови


Співбесіди з предметів для вступників на основі ПЗСО та НРК5, які вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО.


Для отримання оперативної інформації про умови вступу до НФаУ заповніть ФОРМУ

Print Friendly, PDF & Email