Програми фахових вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів спеціальностей напряму підготовки «Фармація»

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів спеціальностей напряму підготовки «Медицина» 

Програма фахового вступного випробування для молодших спеціалістів спеціальностей 101 Екологія, 102 Хімія, 181 Харчові технології, 204 Технології виробництва і переробки продуктів тваринництва, 208 Агроінженерія, 226 Фармація/Фармація, промислова фармація, 222 Медицина, 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціальностей галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія

Програма фахового вступного випробування для молодших спеціалістів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів за будь-якою спеціальністю

Програма фахового вступного випробування для отримання другої вищої освіти

Програми фахових вступних випробувань при вступі до магістратури

Програми з фахових випробувань при вступі на навчання на третій (освітньо-науковий) рівень підготовки доктора філософії 


Для отримання оперативної інформації про умови вступу до НФаУ заповніть форму

Print Friendly, PDF & Email