Сектор неперервної освіти

Положення про стажування НПП та ПП у НФаУ

      План-графік ПК науково-педагогічних працівників НФаУ та педагогічних працівників коледжу НФаУ в ІПКСФ НФаУ у 2020 р.

Задачі та функції сектору неперервної освіти:

sektor-neperervnoi-osviti

  • Ведення електронного банку даних щодо підвищення компетентності науково-педагогічних працівників (НПП)
  • Інформування кафедр та підрозділів НФаУ щодо курсів підвищення кваліфікації, що організують інші навчальні заклади та установи
  • Узгодження із завідувачами кафедр та керівниками структурних підрозділів інформації про бази та строки підготовки для кожного НПП
  • Розробка плану-графіка підвищення кваліфікації НПП
  • Організація діяльності «Школи професійної майстерності викладача вищого закладу освіти»
     
Print Friendly, PDF & Email