Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.085

Здобувач ступеня: Матущак Марта Романівна

Тема дисертації: Розробка організаційно-економічних підходів до підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення хворих на лімфогранулематоз в Україні

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація

Кафедра, на якій виконано дисертацію: кафедра організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету

Науковий керівник: завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор Панфілова Ганна Леонідівна


Спеціалізована вчена рада ДФ 64.605.085 Національного фармацевтичного університету МОЗ України, утворена наказом Національного фармацевтичного університету від 03.04.2024 р. № 28-Адм. у складі:

Голова ради:

  1. Міщенко Оксана Яківна, професор закладу вищої освіти кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.

Рецензенти:

  1. Ткачова Оксана Віталіївна, професор закладу вищої освіти кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.
  2. Волкова Аліна Вікторівна, завідувач кафедри соціальної фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Опоненти:

  1. Кривов’яз Олена Вікторівна, завідувач кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, доктор фармацевтичних наук, професор.
  2. Косяченко Костянтин Леонідович, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор фармацевтичних наук, професор.

 


Контакти – councils@nuph.edu.ua


Захист дисертаційної роботи

21.05.2024 р. о 10-00  онлайн

Посилання: https://youtube.com/live/iw5dQDmKITY?feature=share


Рішення про присудження ступеня доктора філософії

Print Friendly, PDF & Email