Створення фармацевтичного інституту

У 1920-ті роки давалися взнаки наслідки тяжких політичних катаклізмів: панували розруха, голод, лютували хвороби. Тож цілком зрозуміло, що одним із своїх нагальних завдань нова влада вважала необхідність відновлення та зміцнення системи медичного забезпечення населення. Зробити це, безперечно, не можливо було без підготовки кваліфікаційних кадрів.

У 1921 р. постановою Народного комісаріату охорони здоров’я України і Головнауки в столичному Харкові було відкрито перший в Україні фармацевтичний інститут. Термін навчання в ньому для студентів був три роки, а для спеціалізації аналітиків і виробників хіміко-фармацевтичної промисловості – чотири роки. Інститут готував:

  • фармацевтів вищої кваліфікації з аптечного профілю;
  • спеціалістів з дослідження харчових і смакових якостей речовин, предметів домашнього вжитку і спеціалістів з судово-хімічного аналізу;
  • працівників для хіміко-фармацевтичної промисловості.

У перші місяці було сформоване і діяло організаційне бюро фармацевтичного інституту, до складу якого увійшли М.О. Валяшко, А. Д. Розенфельд, Л. Є. Розенфельд, Я. М. Зільбер, М. А. Тільман, М. П. Красовський, П. І. Чейшвілі.

Першим ректором став М.О. Валяшко, політкомісаром – М. А. Тільман, деканом єдиного факультету було призначено М. П. Красовського.

У перші роки існування інституту було подано 154 заяви для вступу. Після складання колоквіуму, прийняли 93 особи, причому 67 з них вже мали досвід роботи в аптеках. На другі та треті курси зараховували слухачів колишніх фармкурсів, а також тих, хто мав достатню фармпідготовку, але не склав іспити на провізорів.  На другий та третій курси було прийнято 42 особи.

Організація Харківського фармацевтичного інституту стала взірцем для відкриття фармацевтичних інститутів у Києві, у Вінниці, у Дніпропетровську. Після возз’єднання західних областей України з Українською РСР у Львові фармацевтичне відділення медичного факультету Львівського університету було перетворено у фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту.

Print Friendly, PDF & Email