У 1920 – 1930-ті роки

У зв’язку з так званою «уніфікацією фармацевтичної освіти» (1924 р.) доцільність існування вищих фармацевтичних закладів була поставлена під сумнів. Постановою Укрголовпрофосу інститут припинив свою діяльність. Професорсько-викладацький склад був переведений до Харківського фармацевтичного технікуму (існував із 1922 р.), який з того часу діяв на правах вищого навчального закладу.

У 1924 р. колектив технікуму переживає суттєві зміни – вони пов’язані з новою концепцією фармацевтичної освіти, яку розпочали втілювати органи влади. Вона проголошувала, що технікуми мали стати основним центром підготовки фармацевтичних кадрів у СРСР. Після формального закриття ХФІ фактично відбулося об’єднання двох навчальних закладів – фармацевтичного технікуму та фармацевтичного інституту.

З 1930 р. технікум отримав статус інституту. Декретом Ради Народних Комісарів СРСР (1936 р.) Офіційно було закріплено існування у країні 9 фармацевтичних інститутів,  у тому числі Харківського.

Визнання необхідності та важливості вищої фармацевтичної освіти, присвоєння Харківському фармацевтичному технікуму статусу інституту, позитивно позначилося на його діяльності. Так, у 1930 р. у фармацевтичний інститут, крім осіннього набору студентів, додатково проводиться ще й весняний. Діяли робфак, заочний (з 1928 р.) та вечірній факультети. В 1932 р. у вузі навчалося 426 чоловік.

Зростання авторитету Харківського фармацевтичного інституту, підвищувало його позиції в світі фармацевтичної науки. Тож не дивно, що саме харківській делегації (до складу якої увійшли професори М.О. Валяшко, А.Д. Розенфельд, Ю.В. Коршун та ін.), яка брала участь у роботі Всеукраїнської конференції з фармацевтичної освіти, в 1932 р. було доручено розробити навчальну програму для фармацевтичних вузів.

У 1937 р. Всесоюзний комітет вищої школи надав Вченій раді інституту право на присудження здобувачам ученого ступеня кандидата фармацевтичних наук. У довоєнний період Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) підготував 1379 спеціалістів; було захищено близько 40 дисертацій; проводилися дослідження за 40 науковими темами.

Аркуш з альбому випускників ХФІ (1939 р.)

 

М.О. Валяшко серед учнів. 1930 р. (у центрі верхнього ряду Г.П. Півненко, Ю.Г. Борисюк)

 

Профком ХФІ (1939 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

У лабораторії ХФІ (1930-ті рр.)

 

Фармацевти-першокурсники (1931 р.)

Print Friendly, PDF & Email