У березні 2017 р. проведено планові внутрішні аудити системи управління якістю (СУЯ) НФаУ, метою яких є встановлення ступеню відповідності функціювання СУЯ вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, а також законодавчим, нормативним та внутрішнім вимогам Університету

Аудит є обов’язковим процесом СУЯ НФаУ, який систематично проводиться вже не перший рік, але в цьому році аудитори зробили акцент саме на діяльності кафедр.

В ході аудиту перевіряється стан функціювання навчального процесу на кафедрах, виконання методичної й виховної роботи, а також здійснення наукових досліджень. Аудитори приділяють окрему увагу оцінюванню документообігу, підготовці й підвищенню компетентності викладачів, забезпеченню методичною літературою, стану матеріального оснащення кафедр, процесам планування діяльності й звітності.

Завдяки аудитам з’ясовуються численні питання удосконалення системи управління Університету, зокрема, пов’язані із забезпеченням належного взаємозв’язку між підрозділами, поліпшенню документообігу, застосуванню ефективних засобів комунікації тощо.

Аудити СУЯ проводяться під безпосереднім контролем першого проректора з НПР НФаУ – представника керівництва з якості проф. А. А. Котвіцької.

Головним аудитором СУЯ НФаУ є завідувач кафедри управління якістю В. О. Лебединець.

image_pdfimage_print