З 29 по 31 жовтня 2018 у НФаУ працювала експертна комісія МОН України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Комісія МОН працювала у складі: голови експертної комісії – Є.В.Крикавського, завідувача кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», доктора економічних наук, професора   М.Ю. Григорак, завідувача кафедри логістики Національного авіаційного університету.

Комісія розглянула подані НФаУ матеріали і безпосередньо у закладі вищої освіти перевірила достовірність інформації, що подана до МОН України разом із заявою на проведення акредитації, стан організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Комісія МОН,  із завідувачем випускової кафедри управління та економіки підприємства професором О.В.Посилкіною,  зустрілася з ректором НФаУ, професором А.А. Котвіцькою, проректором з науково-педагогічної роботи, професором Т.В. Крутських, деканом факультету фармацевтичних технологій та менеджменту, доцентом О.О. Суріковим.

На підставі проведеної роботи експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Print Friendly, PDF & Email