Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – д.в.о

Освітній ступінь «магістр»

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф.)

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (зФф)
  особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»
 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (зФм)
  особи, які вступають на навчання на

Накази про зарахування вступників, які здобули повну загальну середню освіту

Наказ про зарахування студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням

Денна форма навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Результати вступних випробувань осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – ДВО

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФ2в)

особи, які вступають на навчання на основі базової або повної вищої освіти

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФ2м)

особи, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного

Результати вступних випробувань осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф)

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФф)

особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФм)

особи, які вступають на навчання на

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура