22-24 жовтня 2018 р. в НФаУ працювала експертна комісія МОН України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Адміністративний менеджмент

Комісія МОН працювала над питанням первинної акредитації програми Адміністративний менеджмент зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі: голови комісії – Н.С. Орлової, доктора наук з державного управління, професор, професора кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету і члена комісії – В.С. Толуб’яка , доктора наук з державного управління, доцента кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету.