Аналітична токсикологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін та ін. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 384 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № І/ІІ-5665 від 13.06.2017 р.)

Аналітична токсикологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін та ін. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 384 с.

ISBN 978-966-615-514-9

ISBN 978-966-400-424-1

У навчальному посібнику розглянуто сучасні напрями аналітичної токсикології, основні закономірності поведінки ксенобіотиків в організмі, токсикодинаміку, токсикокінетику та хіміко-токсикологічний аналіз (пробопідготовка, виявлення та визначення) окремих груп токсикантів: сполук важких металів, летких речовин та органічних розчинників, пестицидів, лікарських речовин, мінеральних кислот, лугів та ін.

Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.