Програми фахових вступних випробувань до магістратури

  1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» (осіб, які мають базову або повну вищу освіту)
  2. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньо-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» (для осіб, які мають базову або

Програми фахових вступних випробувань для отримання другої вищої освіти (укр.)

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають базову або повну вищу освіту (друга вища освіта) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів» та освітнього ступеня

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Медицина»

Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12010201 «Лабораторна діагностика»)

Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітніми програмами: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика»

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів галузі знань “Фармація”

Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітніми програмами: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», «Фармацевтична хімія» (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12020102 «Фармація»)

Програма фахового випробування при вступі на навчання за