Програми фахових вступних випробувань

Програми фахових вступних випробувань до магістратури

Програми фахових вступних випробувань для отримання другої вищої освіти (укр.)

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають базову або повну вищу освіту (друга вища освіта) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів» та освітнього ступеня

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів та бакалаврів галузі знань «Медицина»

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010103 «Медико-профілактична справа», 5.12010104 «Стоматологія», 5.12010105 «Акушерська справа», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична», 5.12010107 «Стоматологічна справа», 5.12010201 «Лабораторна діагностика» і вступають на навчання

Програми фахових вступних випробувань для молодших спеціалістів галузі знань “Фармація”

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» спеціальності 5.12020102 «Фармація» і вступають для здобуття ступеня «магістра» фармацевтичного спрямування за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань «Охорона