Профорієнтаційна робота 

11-12 жовтня 2018 р. фармацевтичним факультетом (деканом факультету, доц. Кузнєцовою В.Ю.) була проведена профорієнтаційна робота у КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради (на зустрічі були присутні 270 студентів спеціальності «Фармація») та у Рівненському державному базовому медичному коледжі

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Web – приймальня

Контактна інформація:

Адреса: 61002 м. Харків , вул. Пушкінська, 53

Тел.: (057) 706-15-92, (057) 706-21-84

e-maіl: pharmtech@nuph.edu.ua

Наказом ректора № 296 к від 09.07.2018 р «Про розподіл контингенту між факультетами НФаУ» був створений Факультет фармацевтичних технологій та …

Вчена рада факультетів

Положення про Вчену раду факультету

Учена рада фармацевтичного факультету

 

Учена рада факультету фармацевтичних технологій та менеджменту

 

Учена рада факультету медико

Фармацевтичний факультет

Web – приймальня

Положення про факультет НФаУ

Положення про переведення ЗВО на вакантні місця державного замовлення

Контакти та адреса деканату

Поштова адреса (для відправлення  кореспонденції):

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53, деканат фармацевтичного факультету 

e-mail: pharm@nuph.edu.ua

тел. / факс: (057) 706-15-89, …

Факультети

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКузнєцова

Декан факультету:

Кузнєцова Вікторія Юріївнакандидат фармацевтичних наук, доцент

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел. / факс: (057) 706-15-89, (057) 706-18-46, (057) 706-22-79, (057) 706-21-83
Е-mail: pharm@nuph.edu.ua

 

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Декан

Історія факультету медико-фармацевтичних технологій

Факультет складають кафедри: клінічної фармакології та клінічної фармації, косметології і аромології, клінічної лабораторної діагностики, медичної хімії, патологічної фізіології, біології, біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, фізичного виховання та здоровʼя.

Факультет медико-фармацевтичних технологій

Web – приймальня

Положення про факультет НФаУ

Положення про переведення ЗВО на вакантні місця державного замовлення

Адреса: 61002 м. Харків вул. Пушкінська 53
Тел.:706-30-97
Е-mail: medpharm@nuph.edu.ua

 
 

Набока О.ІДекан факультету:

Набока Ольга Іванівна, доктор біологічних наук, професор.
 …