Друга вища освіта

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ ОТРИМАТИ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ 

Наявна освіта (ОКР/освітній ступінь)

Вступ на спеціальність

(галузь знань)

Вступ

на освітню програму

(освітній ступінь)

Строк та

форма навчання

Фахове вступне випробування
денна заочна  
Бакалаври, спеціалісти, магістри будь-якої галузі знань

«Фармація»

(«Охорона здоров’я»)

«Фармація» (магістр) 4 р 6 м

·                   Філософія;

·                   Соціологія;

·                    Політологія

«Клінічна фармація» (магістр) 4 р 6 м
«Технології парфумерно-косметичних засобів» (магістр) 4 р 6 м
«Технології фармацевтичних препаратів» (магістр) 4 р 6 м
Спеціальності галузі знань «Медицина» (спеціалісти)

«Фармація»

(магістр)

3 р 6 м

·                    Анатомія та фізіологія людини;

·                    Мікробіологія;

·                    Фармакологія

«Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст) 2 р. 6 м. 3 р

·                    Технологія фармацевтичних препаратів;

·                    Обладнання та проектування хіміко- фармацевтичного виробництва;

·                    Промислова технологія синтетичних субстанцій;

·                    Кваліфікація та валідація у фармацевтичному виробництві

«Клінічна фармація»,

«Фармація»

(спеціаліст)

1 р 6 м

·                     Фармацевтична хімія;

·                     Фармакогнозія;

·                     Аптечна технологія ліків;

·                     Промислова технологія ліків;

·                     Клінічна фармація;

·                     Менеджмент і маркетинг у фармації;

·                     Організація та економіка у фармації

«Технології парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст)

«Фармація»

(«Охорона здоров’я»)

«Фармація»

(спеціаліст)

1 р 6 м

·                     Технологія косметичних та парфумерних засобів;

·                     Косметологія, фармацевтична та косметична хімія;

·                     Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі;

·                    Менеджмент і маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі

Бакалаври, спеціалісти, магістри будь-якої галузі знань

«Біотехнології та біоінженерія»

(«Хімічна та біоінженерія»)

«Біотехнологія»

(бакалавр)

3 р 3 р 4 м

·                   Філософія;

·                   Соціологія;

·                    Політологія

«Економіка»

(«Соціальні та поведінкові науки»)

«Економіка підприємства» (бакалавр) 2 р 2 р 4 м

«Маркетинг»

(«Управління та адміністрування»)

«Маркетинг»

(бакалавр)

2 р 2 р 4 м

При вступі на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра або магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншими спеціальностями, конкурсний відбір відбувається за результатами фахового випробування, що проводить НФаУ

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ
на другу вищу освіту при вступі на спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотенологія», «Економіка підприємства», «Маркетинг»

Етапи вступної компанії

Денна, вечірня, заочна

форми навчання

Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 07 серпня
Строки проведення вступних випробувань 8-13 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 14 серпня
Строки виконання вимог до зарахування не пізніше 22 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб
Терміни зарахування вступників не пізніше 22 серпня – за кошти фізичних та юридичних осіб

 Друга вища освіта для осіб,  які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” будь-якого напряму підготовки

Наявна освіта за спеціальностями (ОКР/освітній ступінь)

Вступ на спеціальність

(галузь знань)

Вступ

на освітню програму

(освітній ступінь)

Форма та строк навчання
Денна Вечірня Заочна
Базова або повна вища освіта за будь-якою спеціальністю (бакалавр, спеціаліст, магістр)

«Публічне управління та адміністрування»

(«Управління та адміністрування»)

«Адміністративний менеджмент» (магістр) 1 р 6 м 1 р 6 м 1 р 6 м

«Науки про освіту»

(«Освіта»)

«Педагогіка вищої школи» (магістр) 1 р 6 м  1 р 6 м 1 р 6 м
 

«Менеджмент»

(«Управління та адміністрування»)

«Якість, стандартизація та сертифікація» (магістр) 1 р 6 м 1 р 6 м 1 р 6 м

При вступі на денну, вечірню та заочну форми навчання на основі ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста для здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за результатами фахового вступного випробування, додаткового вступного випробування відповідно до обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього бала диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ

на основі базової або повної вищої освіти за спеціальностями
«Якість, стандартизація і сертифікація», «Педагогіка вищої школи», «Адміністративний менеджмент»

Етапи вступної компанії Денна, вечірня, заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня
Строки проведення вступних випробувань 25-31 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня
Строки виконання вимог до зарахування

не пізніше 22 серпня –

за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

не пізніше 22 серпня –

за кошти фізичних та юридичних осіб

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ  ДОКУМЕНТІВ

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера фізичної особи;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.

Вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування та подали копії документів, зобов’язані після оприлюднення відповідного списку подати до приймальної комісії оригінали вищевказаних документів про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього.

Додаткову інформацію щодо навчання можна отримати:

  • Фармацевтичний факультет № 1 тел. (057) 706-22-79, 706-18-46; Е-mail: pharm1@nuph.edu.ua; декан – професор Вишневська Лілія Іванівна;
  • Фармацевтичний факультет № 2 тел. (057) 706-15-92; Е-maіl: pharm2@nuph.edu.ua; декан – професор Галій Лариса Віталіївна;
  • Фармацевтичний факультет № 3 тел. (057) 706-15-89, 706-21-83; Е-mail: pharm3@nuph.edu.ua; декан – доцент Федосов Андрій Ігорович;
  • Медико-фармацевтичний факультет тел.(057) 706-30-97; Е-mail: medpharm@nuph.edu.ua; декан – професор Набока Ольга Іванівна;
  • Факультет промислової фармації, управління та адміністрування тел.(057) 706-21-84, E-mail: promfak@nuph.edu.ua; декан – доцент Здорик Олександр Анатолійович;

Приймальна комісія – умови вступу до магістратури та для отримання другої вищої освіти – тел. (057) 706-30-68, (057) 341-51-61 відповідальний секретар – доцент Погорєлов Станіслав Вікторович

Прийом документів та заяв від абітурієнтів під час вступної кампанії

відбудеться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська,4, станція метро “Студентська”

Консультаційний центр приймальної комісії

тел. (057) 706-30-68

Call-center – тел. (057) 341-51-61; Viber: (067) 191-02-31

Адреса університету: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002

E-mail: abitur@nuph.edu.ua

Skype: abitur.abitur

Офіціальна група «НФаУ Абитуриент!:)» Facebook

Використовуйте свій шанс – виберіть затребувану спеціальність і отримаєте якісну освіту в Національному фармацевтичному університеті

Для отримання оперативної інформації про умови вступу до НФаУ просимо заповнити наступну форму