Центр інформаційних технологій НФаУ

ПуляевДиректор центру інформаційних технологій НФаУ

Пуляєв Денис Сергійович, кандидат фармацевтичних наук

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-35-80

E-mail: compcenter@nuph.edu.ua

 

У Національному фармацевтичному університеті послідовно вирішуються питання щодо інформаційно-технічного оснащення усіх напрямків діяльності університету. Значна увага приділяється подальшому оснащенню університету сучасним комп‘ютерним, мультимедійним та периферійним обладнанням. На даний час в університеті працюють 38 комп’ютерних класів. Загалом в університеті парк комп’ютерної техніки складає 1552 комп’ютерів. На сьогодні загальна кількість мультимедійних проекторів, що забезпечують проведення лекцій з мультимедійними презентаціями складає – 91 шт.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів кафедри проводять з любого класу із любого корпусу університету по локальної мережі використовував технологію Intranet. В університеті була придбана та впроваджена у навчальний процес нова версія тестового програмного забезпечення SunRav WEB Class.Test.

Університет підключено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Розроблена підсистема, яка забезпечує обмін даними з автоматизованої системи управління університетом з ЄДЕБО. Здійснюється управління навчальним процесом з використанням програми інтегрованого корпоративного інформаційного комплексу. Встановлено централізоване сховище інформації для подальшого розвитку системи віртуальних серверів у нашому університеті.

Інтернет-простір університету поширюється за рахунок створення локальних мереж підрозділів та підключення їх до корпоративної мережі університету. Для забезпечення використання студентами університету сучасних телекомунікаційних технологій m-Learning та m-Science усі читальні зали Наукової бібліотеки, усі місця самопідготовки студентів в навчальних корпусах університету забезпечені доступом до Інтернету через Wi-Fi зв’язок. В усіх гуртожитках університету в усі кімнати заведено Інтернет, якім можуть користуватися студенти.

Усі корпуси та гуртожитки університету з’єднані між собою по оптоволоконним лініям зв’язку. Реалізовані Інтранет технології в локальної мережі університету.

Для формування віртуального навчального веб-середовища університету, а в подальшому – формування єдиного освітнього інформаційного простору в НФаУ використовується система управляння навчальним процесом LMS Moodle. Студенти з любого комп’ютера, з дому, або з любої кімнати будь якого гуртожитку університету по індивідуальному паролю мають доступ до серверу центру технології дистанційної освіти.

Лекційні аудиторії обладнані новими, сучасними системами відео спостереження.

Автоматизація бібліотечних процесів Наукової бібліотеки НФаУ здійснюється на платформі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи АБІС «ІРБІС64», версія 2011.1. У системі реалізовані всі типові бібліотечні технології: комплектування, систематизація, каталогізація, автоматизована книговидача; вона повністю сумісна з міжнародними форматами представлення бібліографічних даних USMARC/UNIMARC/MARC21. На платформі АБІС IРБІС створено електронний каталог на літературу (147574 бібліографічних описів), що є у фонді НБ НФаУ із вільним режимом доступу через Інтернет.