Магістратура

 

Наявна

освіта

Шифр та

найменування

галузі знань

Код,

найменування спеціальності

Освітній рівень

Освітня

програма

Вступ на Термін навчання, вартість навчання (грн/рік)  
денна вартість навчання заочна вартість навчання вечірня вартість навчання
1 2 3 4 5 6 7   9   11  
Напрям підготовки
6.120201 Фармація

22 Охорона

здоров’я

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 к. 1 р. 10 м. 21 320 2 р. 6 м. 16 620 18 110
Спеціальність
7.12020101 Фармація

22 Охорона

здоров’я

226 Фармація, промислова фармація магістр Клінічна фармація 1 к. 1 р. 10 м. 16 620 18 110
Спеціальність
7.12020101 Фармація

22 Охорона

здоров’я

226 Фармація, промислова фармація магістр Технології парфумерно-косметичних засобів 1 к. 1 р. 10 м. 16 620 18 110
Спеціальність
7.12020101 Фармація

22 Охорона

здоров¢я

226 Фармація, промислова фармація магістр Фармація 1 к. 1 р. 6 м. 21 320 1 р. 6 м. 16 620 1 р. 6 м. 18 110
Спеціальність
7.12020102 Клінічна фармація

22 Охорона

здоров¢я

226 Фармація, промислова фармація магістр Клінічна фармація 1 к. 1 р. 6 м. 21 320 1 р. 6 м. 16 620 1 р. 6 м. 18 110
Спеціальність
7.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів

22 Охорона

здоров¢я

226 Фармація, промислова фармація магістр Технології парфумерно-косметичних засобів 1 к. 1 р. 6 м. 21 320 1 р. 6 м. 16 620 1 р. 6 м. 18 110
Спеціальність
7.12020103 Технології фармацевтичних препаратів

22 Охорона

здоров¢я

226 Фармація, промислова фармація магістр

Технології

фармацевтичних

препаратів

1 к. 1 р. 6 м. 14 210 1 р. 6 м. 11 080 1 р. 6 м. 12 080
Напрям підготовки
6.120102 Лабораторна діагностика

22 Охорона

здоров’я

224 Технології медичної діагностики та лікування магістр

Лабораторна

діагностика

1 к. 1 р. 6 м. 16 740
Напрям підготовки
6.051401 Біотехнологія
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія магістр

Промислова

біотехнологія

1 к. 1 р. 6 м. 10 090 1 р. 10 м. 7 840 1 р. 6 м. 8 570
Фармацевтична біотехнологія 1 к. 1 р. 6 м. 10 090
Навчання для здобувачів вищої освіти денної форми навчання будь-якої  спеціальності

05 Соціальні та поведінкові

науки

07 Управління та адміністрування

16 Хімічна та біоінженерія

051 Економіка

073 Менеджмент

075 Маркетинг

162 Біотехнології та біоінженерія 

бакалавр

Економіка

підприємства

Менеджмент Маркетинг

Біотехнологія

 

2 к. 3 р. 4 м. 6 540
22 Охорона здоров’я 226 Фармація магістр Фармація 2 к. 4 р. 6 м. 16 620
 

05 Соціальні та поведінкові

науки

051 Економіка магістр

Економіка підприємства (за видами економічної

діяльності)

1 к. 1 р. 6 м. 9 600 1 р. 10 м. 6 540

Напрями підготовки:

6.030501 Економічна теорія

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030505 Управління персоналом і економіка праці

6.030506 Прикладна статистика

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030510 Товарознавство і торгівельне підприємництво

6.030601 Менеджмент

07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг магістр Маркетинг 1 к. 1 р. 6 м. 9 600 1 р. 10 м. 6 540
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент магістр Менеджмент організації і адміністрування
(за видами економічної діяльності)
1 к. 1 р. 6 м. 9 600 1 р. 10 м. 6 540
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент магістр Логістика 1 к. 1 р. 6 м. 9 600 1 р. 10 м. 6 540

Базова або повна вища освіта

 

 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент магістр Якість, стандартизація та сертифікація 1 к 1 р. 6 м. 12 310 1 р. 6 м. 9 580 1 р. 6 м. 10 450
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування магістр Адміністративний менеджмент 1 к 1 р. 6 м. 12 310 1 р. 6 м. 9 580 1 р. 6 м. 10 450

01 Освіта/

Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки магістр Педагогіка вищої школи 1 к 1 р. 6 м. 7 630 1 р. 6 м. 5 940 1 р. 6 м. 6 480