Наука

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Структура науково-дослідної частини:

Проректор з науково-педагогічної роботи
 
Загайко Андрій Леонідовичдоктор біологічних наук, професор
 

 

Тел: (057) 706-30-62

 

 

Учений секретар науково-дослідної частини

Данильченко Світлана Юріївна

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Відділ аспірантури та докторантури

Начальник відділу

Голубцова Каріна Констянтинівна

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: aspirantura@nuph.edu.ua

Відділ інноваційного менеджменту

Начальник відділу

Кайда Аліна Олександрівна

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua

Науково-дослідна діяльність університету є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Це комплексний багатостадійний процес, у якому беруть участь працівники кафедр університету і таких структурних підрозділів:

Для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в університеті функціонує науково-дослідна частина, що забезпечує керівництво та координацію виконання на високому науковому рівні науково-дослідної роботи університету, а також на підготовку науково-педагогічних кадрів.

Напрямки діяльності

  • Підготовка науково-педагогічних кадрів.
  • Науково-організаційна діяльність.
  • Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.
  • Метрологічне забезпечення навчального та наукового процесів.
  • Патентно-інформаційна діяльність.
  • Заохочення провідних та молодих науковців університету за досягнення у науці шляхом висунення кандидатур на отримання державних, регіональних, обласних, міських премій, стипендій та ін.
  • Підтримка та забезпечення функціонування Студентського наукового товариства та Ради молодих учених університету.
  • Підготовка до друку інформаційних видань щодо наукових досягнень учених університету.
  • Виявлення випадків академічного плагіату.

Інформаційні посилання

Буклет НФаУ