Розклад занять

Розклад атестації (практично-орієнтовані державні іспити, захист магістерських робіт) випускників (денна, вечірня та заочна форми навчання ) випуск 2017р.