01 жовтня 2019 р. відбулось закриття циклу підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання»

Цикл підвищення кваліфікації проводився на кафедрі педагогіки та психології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ в м. Харкові (термін проведення: 2.09.2019-1.10.2019 р.) Програма циклу підвищення кваліфікації дозволяє науково-педагогічним працівникам засвоїти наукову інформацію щодо використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі.

Навчально-тематичний план містить лекції за темами: «Загальна характеристика сучасних педагогічних технологій», «Проблемна технологія навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання», «Технологія дистанційного навчання», «Технологія мультимедійної презентації», «Кейс-технологія», «Технологія групової діяльності», «Тренінгові технології», «Методика проведення занять на основі проектної технології», «Технологія складання портфоліо викладача» та ін. Проведення семінарських і практичних занять дозволяє формувати вміння і навички використання  найраціональніших шляхів навчання завдяки певним педагогічним технологіям, методики викладання і як системи способів, принципів і регулятивів, що застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання. Слухачі отримують і вдосконалюють свої знання щодо особливостей впровадження в освітній процес певних педагогічних технологій.

Print Friendly, PDF & Email