13-14 березня 20243 р. відбулася VІІ Всеукраїнська науково-освітня internet конференція «Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики»

13-14 березня 2023 р. кафедра організації та економіки фармаціїї Національного фармацевтичного університету провела VІІ Всеукраїнську науково-освітню internet конференцію «Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики»

Серед учасників конференції були представники: Tbilisi State Medical University (Tbilisi, Georgia), Yerevan State Medical University After Mkhitar Heratsi (Yerevan,Armenia), Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ), Національного університета охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Львівського національного медичного університету ім Данили Галицького, Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені. І. Я. Горбачевського, Буковинського державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Харківського національного університета міського господарства імені О. М. Бекетова, Хмельницького національного університету, Чорноморського національного університета імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Науковці поділилися результатами проведених досліджень за широким спектром напрямків. На конференції були розглянуті проблеми й перспективи зміни пріоритетів у формуванні Національної лікáрської політики у військовий час в Україні, питання підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення військовослужбовців, впровадження оцінки медичних технологій в практичну медицину та фармацію, реалізації державної програми «Доступні ліки», розвитку організаційно-економічної та управлінської науки й освіти, а також позитивного досвіду організації надання населенню доступної фармацевтичної допомоги в Німеччині.

Наприкінці конференції, учасники висловили спільну думку про необхідність консолідація зусиль науковців, представників практичної охорони здоров’я, державотворців, освітян, громадського суспільства, а також представників міжнародних організацій на шляху вирішення питаннь підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення населення за умов військового стану та дефіциту коштів на охорону здоров’я.

Результати дискусії знайшли своє відображення в Резолюції конференції. Також був сформований збірник матеріалів конференції – статей та тез, а кожен учасник отримує сертифікат. З усіма матеріалами заходу можна ознайомитися на сайті кафедри 

 

Print Friendly, PDF & Email