14 листопада 2022р. проведено Науково-практичний семінар «Етапи виконання та належне оформлення кваліфікаційної  роботи на здобуття магістерського рівня вищої освіти»

14 листопада 2022р. о 12.00  кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації було проведено науково-практичний семінар у форматі Zoom-конференції на тему: «Етапи виконання та належне оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття магістерського рівня вищої освіти» для здобувачів вищої освіти, викладачів, молодих науковців (відповідальна: асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, кандидат фармацевтичних наук Наталія Давішня).

14 листопада 2022р. проведено Науково-практичний семінар «Етапи виконання та належне оформлення кваліфікаційної  роботи на здобуття магістерського рівня вищої освіти»Мета семінару: запровадження уніфікованих науково-методичних підходів до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Під час науково-практичного семінару були висвітлені наступні питання:

  • основні визначення, поняття та термінологія, які використовуються під час написання кваліфікаційної роботи;
  • нормативна база та чинні вимоги до виконання кваліфікаційної роботи у 2022-2023 н.р. на підставі положення «Про порядок підготовки та захисту кваліфікаційних робіт у Національному фармацевтичному університеті» А2.2-32-025 від 26.08.21.
  • порядок підготовки та виконання кваліфікаційної роботи;
  • структура та оформлення кваліфікаційної роботи;
  • технічні вимоги щодо оформлення тексту та графічного матеріалу;
  • пошук та належне оформлення джерел наукової літератури.

У науково-практичному семінарі взяли участь 40 здобувачів вищої освіти, молодих науковців та викладачів Національного фармацевтичного університету. Тема доповіді викликала високу зацікавленість аудиторії – майбутні магістри активно задавали питання та детально цікавилися ходом виконання наукового дослідження.

У рамках заходу Гарант освітньої програми «Клінічні дослідження» доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, кандидат фармацевтичних наук Інна Отрішко презентувала присутнім матеріали профорієнтаційного змісту, які всебічно висвітлюють ексклюзивність та актуальність підготовки фахівців для галузі клінічних досліджень в умовах сьогодення.

Print Friendly, PDF & Email