17 травня 2019 р. у НФаУ відбулася ХІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації», присвячена 20-річчю спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»

Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відкрита в НФаУ у 1999 р. 

З 2002 р. випусковою для спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» стала кафедра управління якістю.

З 2016 р. кафедрою керує доктор фармацевтичних наук, професор Вячеслав Олександрович Лебединець. 

У грудні 2018 р. успішно пройшла акредитація освітньо-професійної програми (ОПП)  «Якість, стандартизація та сертифікація», а у планах кафедри на наступний рік – запровадження нової ОПП – «Управління якістю в фармації», яка буде особливо цікавою для представників практичної фармації, що виконують функції уповноважених осіб із якості, внутрішніх аудиторів, фахівців із валідації, кваліфікації, управління ризиками тощо. 

Сьогодні освіту за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» отримали вже понад 1 400 осіб, які працюють за фахом як у фармації, так і у багатьох інших галузях. 

 

На початку конференції до присутніх з вітальним словом звернулися ректор НФаУ, професор А.А. Котвіцька та проректор з Накуово-педагогічної роботи, професор Т.В. Крутських, завідувач кафедри управління якістю, професор В.О. Лебединець. 

Серед гостей та учасників конференції були присутні представники фармацевтичних підприємств, регуляторних органів, наукових установ та закладів вищої освіти України. 

У рамках заходу відбулося два пленарних засідання, заслухано та обговорено 23 доповіді.

 1. 20 РОКІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В НФаУ Доповідач: Лебединець Вячеслав Олександрович, завідувач кафедри управління якістю НФаУ, д-р фармац. наук, проф., м. Харків, Україна
 2. ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯСС В НФаУ Доповідач 1: Коваленко Світлана Миколаївна, професор кафедри товарознавства НФаУ, д-р фармац. наук, проф., м. Харків, Україна Доповідач 2: Єрьоменко Римма Фуатівна, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ, д-р біолог. наук, доц., м. Харків, Україна
 3. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» В НФаУ Доповідач: Ромелашвілі Олена Сергіївна, доцент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, доц., м. Харків, Україна
 4. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ НАЛЕЖНІ ПРАКТИКИ У ФАРМАЦІЇ В НФаУ Доповідач: Ткаченко Олена Валентинівна, асистент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, м. Харків, Україна
 5. ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У НАУКОВІЙ СФЕРІ Доповідач: Зборовська Тетяна Володимирівна, доцент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, доц., м. Харків, Україна
 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І РИЗИКІВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Доповідач: Громовик Богдан Петрович, завідувач кафедри організації і економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д-р фармац. наук, проф., м. Львів, Україна
 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Доповідач: Казакова Вікторія Сергіївна, доцент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, доц., м. Харків, Україна
 8. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК Доповідач: Губін Юрій Іванович, доцент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, доц., м. Харків, Україна
 9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КЕЙС НФаУ Доповідач: Назарко Ольга Іванівна, начальник відділу управління якістю НФаУ, канд. соціол. наук., м. Харків, Україна
 10. ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ПРОЯВІВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ З БОКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ДІЮТЬ НА РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ Доповідач: Нужна Аліна Володимирівна, заступник начальника третього відділу досліджень та розслідувань Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Харків, Україна
 11. DEVIATION MANAGEMENT IN AN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY Доповідач: Ayaou Abderrahim, студент НФаУ
 12. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ПІДХОДІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН Доповідач: Євсєєва Лариса Валентинівна, голова громадської організації «Соціальна та екологічна безпека» м. Харків, Україна
 13. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ Доповідач: Гала Лілія Олексіївна, доцент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, канд. фармац. наук, доц., м. Київ, Україна
 14. ОГЛЯД НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК В УКРАЇНІ Доповідач: Тимченко Ольга Володимирівна, старший науковий співробітник відділу Державної Фармакопеї України ППТ, ДП «Фармакопейний центр», канд. фармац. наук, ст. наук. співр., м. Харків, Україна
 15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАРМАКОПЕЙНОГО АНАЛІЗУ МЕТОДОМ ВЕРХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ Доповідач: Дмітрієва Марина Василівна, завідувач сектору з розробки та впровадження ППТ, ДП «Фармакопейний центр», канд. фармац. наук, ст. наук. співр., м. Харків, Україна
 16. ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В МЕДИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ Доповідач: Новікова Ірина Володимирівна, завідувач БКДЛ КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК», доцент кафедри біохімії ХНМУ, канд. мед. наук, доц., м. Харків, Україна
 17. РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СИСТЕМ ЯКОСТІ. Доповідач: Карамаврова Тетяна Валеріївна, фахівець з якості ТОВ «ТОНУС-ФАРМ», аспірант кафедри управління якістю НФаУ, м. Харків, Україна
 18. РОЛЬ ДФУ У МЕТРОЛОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ АНАЛІТИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Доповідач: Гризодуб Олександр Іванович, директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», д-р хім. наук, проф., м. Харків, Україна
 19. ПАРАМЕТРИ, КРИТИЧНІ ДЛЯ ТЕСТУ НА РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ДЛЯ ПОХІДНОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ Доповідач: Леонтьєв Денис Дмитрович, завідувач сектору інструментальних методів аналізу ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», м. Харків, Україна
 20. МОНІТОРИНГ СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ СТАНДАРТУ ISO 15189 У КЛІНІКОДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ХАРКІВЩИНИ Доповідач: Завада Оксана Олександрівна, старший викладач кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ, канд. фармац. наук, м. Харків, Україна
 21. ЗАХИСТ ДАНИХ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІМПОРТЕРА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Доповідач: Чорний Дмитро Сергійович, уповноважена особа / відповідальна особа за GDP ТОВ «Фармацевтична компанія Віста», м. Київ, Україна
 22. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ РИЗИК-МЕНЕДЖЕРІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Доповідач: Суханова Наталія Володимирівна, інженер з якості та контролю лікарських засобів ПраТ “Лінде Газ Україна”, м. Дніпро, Україна
 23. АКТУАЛЬНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ Доповідач: Казакова Ірина Сергіївна, аспірант кафедри управління якістю НФаУ, м. Харків, Україна
Спеціальність “Якість, стандартизація, сертифікація”
 

Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» засновано в НФаУ у 1999 р. Одна з двох перших випускників спеціальності доцент Єрьоменко Римма Фуатівна, завідувач кафедрою клінічної лабораторної діагностики НФаУ, доктор біологічних наук.

 

Матеріали за темою:

В НФаУ відзначили 20-річчя спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»

 

 

image_pdfimage_print