19 листопада 2020 р. відбувся спільний семінар кафедр аптечної технології ліків та заводської технології ліків стосовно сучасних аспектів виготовлення ліків

У роботі семінару «Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній фармацевтичній науці» взяли участь 23 особи.

Із доповіддю виступив доцент кафедри ЗТЛ Рибачук В.Д. (Глини та мінерали як АФІ та ДР при створенні фармацевтичних препаратів). За темою доповіді відбувся круглий стіл, на якому присутні обговорили питання наукових досліджень та комунікації молодих вчених в умовах карантину.

У своїй доповіді доц. Рибачук В.Д. зазначив, що використання мінералів у фармацевтичній промисловості налічує багаторічну історію. Вони застосовуються в якості активних діючих та допоміжних речовин. Терапевтична активність цих мінералів контролюється їхніми фізичними і фізико-хімічними властивостями, а також їхнім хімічним складом. Із них детально дослідженими є тільки незначна кількість. Цей факт свідчить про перспективність подальшого вивчення властивостей мінералів для розширення асортименту лікарських препаратів та дієтичних добавок на їхній основі в різних ЛФ.

У ході обговорення можливості проведення наукових пошуків та комунікації молодих вчених в умовах карантину були порушені питання, як вплинув карантин на дослідження українських молодих вчених, чого найбільше бракує в нових умовах роботи, як змінився спосіб наукової комунікації і що стримує її розвиток.