20-21 листопада 2018 р. делегація НФаУ взяла участь у конференції з міжнародною участю для лікарів-лаборантів та лікарів «Актуальні питання лабораторної медицини»

Захід пройшов у Харківському національному медичному університеті та на базі Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ. НФаУ представили: декан факультету медико-фармацевтичних технологій, професор кафедри біології, д.біол.н., проф. Набока О.І.; завідуюча кафедри клінічної лабораторної діагностики, д.біол.н., доц. Єрьоменко Р.Ф.; завідуюча кафедри біології, д.біол.н., проф. Філіпцова О.В.; доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, к.мед.н., доц. Ковальова В.І.; доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, к.біол.н., доц. Тіщенко І.Ю.; доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту, к.фарм.н., Кобець М.М.; асистент кафедри біології, к.біол.н. Лучко К.М.; магістранти (спеціальність «Лабораторна діагностика») Пєтушкова О.О. та Беца О.В.; англомовні студенти (спеціальність «Фармація») Johnson Angella Isobeye та Sowunmi Oluwabukunmi Dolapo.

20 листопада на пленарному засіданні проф. Філіпцова О.В. представила доповідь, яка була присвячена проблемам фармакогенетичного тестуванні в Україні, власному досвіду НФаУ в проведенні фармакогенетичних тестів, обізнаності фахівців щодо поширеності та вартості подібних послуг на світовому ринку та їх доцільності, існуючим панелям генетичних тестів, які пропонують українські лабораторії.

21 листопада на секційному засіданні міжуніверситетської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів було заслухано доповідь магістранта Пєтушкової О.О. на тему «Аспекти антибіотикорезистентності ценозу верхніх дихальних шляхів».

Студентка Johnson Angella Isobeye висвітлила в своїй доповіді надзвичайно актуальну в світі проблему подвійного діагнозу, пов’язану із складнощами диференціювання станів в психіатрії у разі паралельного перебігу станів, асоційованих з хімічними залежностями, та поширених поведінкових розладів. У доповіді студентки Sowunmi Oluwabukunmi Dolapo був представлений детальний аналіз класичних та сучасних (молекулярно-генетичних) методів діагностики онкологічних захворювань, наведені цікаві факти та статистичні дані, висловлено власну думку щодо можливостей діагностики раку в найближчому майбутньому. Для іноземних студентів НФаУ виступ на конференції став дебютним.

Молоді науковці НФаУ були нагороджені дипломами та грамотами. Всі учасники отримали збірник тез, відповідні сертифікати, нову інформацію та гарні враження.

Print Friendly, PDF & Email