22‐23 квітня 2014 року відбулась ХХІ Міжнародна науково‐практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

Національний фармацевтичний університет спільно з Радою молодих вчених НФаУ, яка сьогодні налічує понад 225 молодих науковців, та Студентським науковим товариством НФаУ, яке об’єднує майже 800 членів, 22-23 квітня 2014 р. провів Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».

Матеріали конференції (pdf*)

Конференція була присвячена питанням ознайомлення та обговорення розробок видатних вчених, можливостей обміну досвідом, науковими задумами та ідеями. На форумі учасникам були презентовані результати роботи молодих науковців, студентів, лікарів. Конференція проводилася англійською мовою.

Серед пріоритетних напрямів роботи конференції: синтез біологічно-активних сполук і створення на їхній основі лікарських субстанцій; стандартизація ліків, фармацевтичний та хіміко-технологічний аналіз; вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасна технологія ліків та екстемпоральна рецептура; біотехнологія у фармації; доклінічні дослідження нових лікарських засобів; фармацевтична опіка рецептурних та безрецептурних лікарських препаратів; доказова медицина; організація та економіка в фармації, маркетинговий менеджмент та фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів; управління якістю у галузі створення, виробництва і обігу лікарських засобів; фармацевтичне право, судова та доказова фармація; основи педагогіки та психології; філологія.

В межах заходу відбулася лекція майстер-класу «Поверхность углеродных sp2 наноматериалов как фактор их биофункциональной активности»академіка Національної академії наук України, доктора хімічних наук, професора, директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України Миколи Тимофійовича Картеля.

На пленарному засіданні конференції учасники заслухали 8 доповідей. В роботі секційних засідань взяли участь близько 350 молодих науковців та студентів.

Серед учасників молодіжного форуму були представники вищих навчальних закладів України та держав СНД, а саме:

  1. Тернопiльського державного медичного університету iменi I.Я. Горбачeвського.
  2. Харківського національного медичного університету.
  3. Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
  4. Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
  5. Харківської медичної Академії післядипломної освіти.
  6. Дніпродзержинського державного технічного університету.
  7. Харківської державної зооветеринарної академії.
  8. Інституту особливо чистих біопрепаратів (Росія, Санкт-Петербург).
  9. Казахського національного медичного університету імені С. Д. Асфендіярова (Казахстан, Алмати).

За результатами ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» видано збірник тез доповідей англійською мовою (pdf*).

22.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 122.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1022.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1122.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1222.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1322.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1422.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1522.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1622.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1722.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 1822.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 222.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2022.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2122.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2222.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2322.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2422.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 2522.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 322.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 422.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 522.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 622.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 722.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 822.04.2014 ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» 9

23 квітня 2014р. на кафедрі педагогіки та психології НФаУ в рамках ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» було проведене засідання секції «Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ».

На засіданні секції були присутні науково-педагогічні працівники та аспіранти НФаУ, магістранти спеціальностей «Педагогіка вищої школи» та «Якість, стандартизація та сертифікація ліків», студенти. Усього було зареєстровано 30 осіб.

Представники СНТ (13 магістрантів спеціальності ПВШ), а також молодий вчений В.С. Шаповалова та студентка факультету з підготовки іноземних громадян Бен Сліман Наржисс (під керівництвом викладачів кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ) опублікували англійською мовою результати своїх наукових досліджень у збірці тез доповідей конференції.

Асистент В.С. Шаповалова, представник Ради молодих вчених НФаУ, виступила з доповіддю «Психологія в житті кожної людини», звернувши увагу присутніх на символічну для кафедри дату проведення секції. Саме 23 квітня в нашій країні відзначають Всеукраїнський день психолога.

На секційному засіданні також виступили: Г.В. Тимощук (з доповіддю «Діяльнісний підхід до формування ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності»), С.М. Козуб (з доповіддю «Педагогічне тестування – переваги та проблеми використання», Т.В. Ільїна (з доповіддю «Особливості адаптації студентів-першокурсників медичного коледжу»), Г.В. Овсяннікова (з доповіддю «Формування іншомовної компетентності майбутніх медиків у процесі фахової підготовки»), Бен Сліман Наржисс (з доповіддю «Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студента») та інші.

Доповіді були оголошені українською, російською та англійською мовами й супроводжувалися мультимедійними презентаціями.

Активну участь в обговоренні висвітлених результатів наукових досліджень щодо актуальних питань педагогіки та психології вищої школи взяли викладачі, аспіранти, магістранти та іноземні студенти.

В атмосфері вільного, невимушеного обміну думками учасники секційного засідання висловилися за подальшу практико-орієнтовану спрямованість досліджень психолого-педагогічної тематики, розвиток у молоді стійкого інтересу до дослідницької роботи, встановлення контактів між колегами з метою збереження і розвитку єдиного науково-освітнього простору.

Під час підведення підсумків роботи секції «Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ» були оголошені прізвища студентів, виступи яких були визнані кращими. Переможцями були визнані: Г.В. Тимощук (перше місце), Г.В. Овсяннікова (друге місце), Бен Сліман Наржисс (третє місце).

23.01.2014 фото 3
Магістрантка спеціальності «Педагогіка вищої школи» Овсяннікова Г.В. під час виступу з доповіддю «Формування іншомовної компетентності майбутніх медиків у процесі фахової підготовки»
23.01.2014 фото 1
Колектив кафедри педагогіки і психології разом з учасниками секції «Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ»
23.01.2014 фото 2
Студентка Бен Сліман Наржисс готується до виступу з доповіддю «Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студента»
image_pdfimage_print