24 грудня 2020 р. у рамках проєкту «Кафедри-ювіляри НФаУ» університет привітав 4 кафедри

Під час проведення засідання Вченої ради НФаУ академічна спільнота університету привітала кафедри, які у 2020 р. відзначили ювілейні дати з моменту свого заснування.

Кафедрі органічної хімії виповнилося 95 років, вона одна з найстаріших кафедр Національного фармацевтичного університету, який у вересні 2021 р. буде святкувати 100-річний ювілей.

Першим завідувачем кафедри органічної хімії був доктор хімічних наук, професор Євгеній Семенович Хотинський. Протягом 30 років кафедру очолював лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Валентин Петрович Черних. З 2015 р. завідувач кафедри доктор хімічних наук професор Леонід Антонович Шемчук.

З 1925-2020 рр. захищено 20 докторських дисертацій, 80 кандидатських дисертації. Активно ведеться профорієнтаційна робота. Навчальна література – головне надбання кафедри: підручників – 7; навчальних посібників – 24; навчально-довідникових видань – 9; тексти лекцій – 65; метод. видань – 29.

Кафедра органічної хімії брала активну участь у V, VI, VІІ Національних з’їздах фармацевтів України; у Міжнародній конференції «CHEMISTRY OF NITROGEN CONTAINING HETEROCYCLES» CNCH (1997-2018 рр.).

Кафедрі фундаментальної та мовної підготовки виповнилося 10 років. З 2010 р. кафедру очолює заслужений викладач НФаУ, відмінник освіти України, кандидат фармацевтичних наук, доцент Зоя Іванівна Коваленко. Протягом десяти років кафедра здійснює доуніверситетську підготовку іноземних громадян за медико-біологічним, інженерно-технічним та економічним напрямами. Забезпечує викладання російської, української, англійської мов, хімії, біології, фізики, математики, креслення, економічної географії та країнознавства.

Співробітники кафедри за 10 років взяли участь у роботі 117 міжнародних, 36 всеукраїнських, 31 університетської конференцій. Загальна кількість публікацій: наукові статті – 87, патентів – 6, монографій – 1, тез доповідей – 231. Активно ведеться профорієнтаційна робота – одна з важливих складових діяльності кафедри. Протягом 2010-2020 рр. були відрядження до країн Середньої Азії, Африки та Латинської Америки (Нігерія, Малі, Туркменістан, Алжиру, Еквадору, Колумбії тощо) з метою пропагування системи доуніверситетської підготовки іноземних громадян у НФаУ.

Кафедра хімії природних сполук і нутриціології з’явилася рік тому після об’єднання кафедри хімії природних сполук з кафедрою нутриціології та фармацевтичної броматології.

Кафедру хімії природних сполук і нутриціології очолює заслужений діяч науки і техніки України, академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України», заслужений професор НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор Вікторія Сергіївна Кисличенко. Як співорганізатор кафедра бере активну участь у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема, «Planta+. Досягнення та перспективи», присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Н.П. Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (м. Київ, 20-21 лютого 2020 р.). також кафедра була членом організаційного наукового комітету та доповідачем II міжнародного конгресу «Phytomedicine and nutraceuticals for global health» (м. Петра, Йорданія, 15-16 березня 2020 р.).

Кафедру технологій фармацевтичних препаратів, яка відзначає сьогодні річницю, було створено на базі двох кафедр промислової фармації та процесів та апаратів хiмiко-фармацевтичних виробництв. З березня 2020 р. кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, доцент Олександр Сергійович Кухтенко. Кафедра активно бере участь у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій. 15 вересня 2020 р. на кафедрі відбулося урочисте відкриття лекційного залу «Фармак».

 

Print Friendly, PDF & Email