24 грудня 2020 р. у НФаУ відбувся сертифікаційний аудит інтегрованої системи управління (ІСУ), розробленої відповідно вимогам відразу трьох стандартів: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

Фактично, НФаУ – перший заклад вищої освіти України, який впровадив таку унікальну систему управління. Метою інновації є запровадження дієвих механізмів вирішення комплексних задач у сфері забезпечення якості освіти, підвищення екологічної культури здобувачів вищої освіти і персоналу, додержання вимог щодо впливу на природне середовище, а також відповідального споживання енергетичних ресурсів.

Ці механізми надають можливість контролювати діяльність Університету за всіма переліченими напрямами та сприяти стабільному розвитку НФаУ, підвищуючи рівень задоволення всіх зацікавлених сторін.

Плановий наглядовий аудит системи управління якістю здійснювався у міжнародній системі сертифікації DQS. Аудит online провели представники органу сертифікації ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» (головний аудитор Тарас Огарков, аудитор Олександр Гаврилко, експерт Віктор Ягодзінський та кандидат в аудитори Валерій Герасимчук).

У рамках проведення аудиту відбулась установча нарада керівників усіх процесів ІСУ. Ректор університету Алла Котвіцька у своєму виступі підкреслила важливість і актуальність впровадження 3-х міжнародних стандартів та акцентувала увагу на основних заходах, вжитих колективом НФаУ для виконання жорстких вимог стандартів ISO.

Аудитори проаналізували усі 25 процесів ІСУ, регламентованих відповідними документованими процедурами, а також численні документи, що описують діяльність на рівні окремих операцій цих процесів. Інтегрованою системою управління наразі охоплені усі ключові види діяльності університету – від методичного забезпечення, планування освітньої діяльності, роботи приймальної комісії, адміністративно-господарської діяльності – до внутрішніх аудитів, взаємодії із роботодавцями, документообігу тощо.

Під час заключної наради головний аудитор органу сертифікації Тарас Огарков зазначив, що керівництво університету наочно демонструє своє лідерство та реалізацію зобов’язань щодо підтримки функціонування Інтегрованої системи управління. Аудитори підкреслили, що отримали докази результативних дій, вжитих університетом для переходу на дистанційні технології навчання у період карантину, дієвих заходів економії енергоносіїв та мінімізації негативного впливу на оточуюче середовище, інші факти, що демонструють відповідність впровадженої системи усім вимогам міжнародних стандартів.

Невідповідностей встановленим критеріям аудиту зафіксовано не було.

Тож за результатами аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS видати НФаУ сертифікати відповідності систем екологічного та енергетичного менеджменту, відповідно до вимог стандартів ISO 14001:2015 та ISO 50001:2018, які інтегровані до загальної системи управління Національного фармацевтичного університету.

Print Friendly, PDF & Email