31 березня 2023 р. відбулось чергове засідання проєктної групи освітньої програми Фармація спеціальності 226 Фармація, спеціалізація 226.01 Фармація.

На засіданні члени проєктної групи обговорили внесення змін до освітньої програми Фармація за результатами пропозицій циклових комісій, а також у відповідності до затверджених стандарту вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, професійного стандарту Фармацевт, та з урахуванням Європейської рамки кваліфікації. При внесенні змін також враховано результати аналізу освітніх програм та навчальних планів провідних університетів Європейського союзу та ЗВО України. Запропоновано зміни у переліку компетентностей та програмних результатів навчання, розподіл освітніх компонент між вибірковими та нормативними. Обговорено внесення змін у обсяг освітніх компонент та практичної підготовки. Проєкт освітньої програми підготовлено до громадського обговорення. Проєктною групою також розглянуто запропоновані різними стейкхолдерами вибіркові освітні компоненти. Обговорено етапи підготовки до акредитації освітньої програми.

Print Friendly, PDF & Email