Клінічна фармація

Підготовка здійснюється із 1999 року

Клінічна фармація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми та терміни навчання денна; 5 років (4 роки для молодших спеціалістів)
заочна; 5 років 6 місяців (4 роки 6 місяців для молодших спеціалістів)

Кваліфікація

освітня

 

магістр фармації, промислової фармації

професійна провізор клінічний
Місце працевлаштування
  • лікувальні установи
  • аптечні заклади
  • науково-дослідні установи
Факультет медико-фармацевтичних технологій

Розвиток взаємовідносин між лікарем, провізором і пацієнтом сприяв виникненню такої спеціальності як «Клінічна фармація». У США і Канаді процес переходу фармації на «клінічні рейки» почався близько 30 років тому, далі процес розвитку клінічної фармації почався в Європі: у Німеччині, Франції, Польщі.

В Україні підготовка фахівців за спеціальністю «Клінічна фармація» була започаткована в Національному фармацевтичному університеті у 1999 році. Концепція розвитку спеціальності полягає в тому, що фармацевт разом із лікарем бере все більш активну участь у лікувальному процесі, не обмежуючись лише первинною консультацією хворого при продажу ліків, а беручи на себе частину відповідальності за якість і оптимальні результати терапії. Ця концепція фармацевтичної допомоги (фармацевтичної опіки), спрямованої на підвищення якості лікування хворого, повністю поширюється на спільну роботу провізора і лікаря з хворим.

Під «фармацевтичною опікою» розуміють постійне висококваліфіковане консультування хворих з питань раціонального застосування ліків, умов їх правильного зберігання, раціонального вибору лікарської форми і правил використання нових лікарських форм тощо.

Клінічний провізор – це фахівець, знайомий з основними видами медичної документації, загальною синдромологією і клінічною симптомологією у клініці хвороби людини, з основними методами клінічного, лабораторного та інструментального обстеження хворих, із загальними принципами інтерпретації результатів обстеження хворого, основними напрямками і принципами лікарської терапії внутрішніх хвороб.

Клінічний провізор володіє системними знаннями з клінічної фармакології, сумісності або несумісності лікарських препаратів при проведенні комплексної лікарської терапії захворювань, методів оцінки клінічної ефективності препаратів, методології прогнозування і попередження факторів ризику побічної дії лікарських засобів і їх комбінації, а також можливими методами їх корекції.

Клінічний провізор обґрунтовує обсяги фінансування лікарського забезпечення з держбюджетних та страхових фондів – все це є дуже важливим для розвитку страхової медицини в Україні. У кожному лікувально-профілактичному закладі на 300 ліжок і 25 лікарів, які проводять амбулаторний прийом, наказом МОЗ України відводиться 1 посада клінічного провізора.

Клінічний провізор – медичний представник фармацевтичних компаній-виробників. Поява фахівця такого профілю пов’язана з потребами сучасного фармацевтичного ринку, стрімким розвитком вітчизняної фармацевтичної галузі.

 

Print Friendly, PDF & Email