Планово-фінансовий відділ

Адреса:61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, 
Тел/факс (057) 706-30-89
E-mail: pfv@nuph.edu.ua

Начальник планово-фінансового відділу

Матяш Олена Миколаївна

Тел. 706-19-85


Співробітники планово-фінансового відділу


Основні завдання планово-фінансового відділу

Основою діяльності відділу є організація, планування та аналіз фінансового стану університету згідно законності, економічної доцільності, формування найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів

 • підготовка та ведення документації з фінансово-економічних питань
 • підготовка перспективних і короткотермінових планів та кошторисів університету
 • складання щорічних кошторисів доходів і видатків університету
 • складання калькуляцій на всі види платних послуг, що надаються університетом
 • надання пропозицій та заходів для покращення системи соціального захисту працівників та тих, хто навчається
 • розробка пропозицій і заходів із забезпечення ефективного та раціонального використання трудових і грошових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні університету
 • проведення аналізу фінансово-господарської діяльності усіх структурних підрозділів університету та внесення пропозицій щодо вдосконалення економічної роботи
 • участь у роботі орендної комісії, балансової комісії
 • участь у підготовці проекту колективного договору
 • складання та надання звітності з фінансово-економічних показників діяльності університету
 • участь у роботі Ректорської ради та Вченої ради університету

Положення

Оплата праці:

Зразки документів

Платні послуги:

Інформація для студентів, аспірантів та докторантів

Проведення науково-дослідних робіт

Кошториси

Штатні розписи

Новини ПФВ:

Важлива інформація про заробітну плату

Розмір доплати за науковий ступінь із 28.09.2017 р.

Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять з 01.01.2020 р.

Print Friendly, PDF & Email