Технології парфумерно-косметичних засобів

Підготовка здійснюється із 1998 року5
бюджетних місць

200
ліцензований обсяг

3090
вартість контракту (грн/міс.)

* Місячна вартість навчання за контрактом розрахована, виходячи з тривалості навчального року, що становить 10 місяців. Оплата може здійснюватися щомісячно, щосеместрово або щорічно, або одразу за всі роки навчання.

Спеціальність  226 Фармація, промислова фармація

Спеціалізація 226.01 Фармація

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Освітній ступінь  магістр

Тривалість навчання:

денна форма

– 4 роки 10 місяців – на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти);

– 3 роки 10 місяців – на основі:

 • НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (226.01 Фармація),
 • НРК7 (магістр, спеціаліст) спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я;

заочна форма

– 4 роки 6 місяців – на основі:

 • НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (226.01 Фармація),
 • НРК7 (магістр, спеціаліст) спеціальностей галузі знань 22 Охорона здоров’я;

Загальна інформаціяВипускова кафедра

Загальна інформація

Підготовка за освітньою програмою Технології парфумерно-косметичних засобів проводиться з 1998 року й включає всебічний розвиток здобувачів вищої освіти, який забезпечується завдяки вивченню теоретичних засад та опануванню сучасних практик в галузі фармації та практичної косметології й активному залученню здобувачів вищої освіти до наукової діяльності. Протягом навчання, окрім професійної теоретичної підготовки, здобувачі вищої освіти набувають навички практичної діяльності в аптечних установах, косметологічних закладах та на промислових підприємствах фармацевтичної й парфумерно-косметичної галузі.

Здобувачі вищої освіти отримують якісну підготовку у галузі фармації та практичної косметології, послідовно вивчаючи комплекс технологічних, хімічних, медико-біологічних та профільних – косметологічних дисциплін, що, перш за все, необхідно при підготовці висококваліфікованого фахівця, по-друге, надає випускникові можливість вибору сфери діяльності відповідно до здібностей та бажань, а також забезпечує соціальну захищеність на ринку праці.

 


Унікальність програми

Унікальність освітньої програми Технології парфумерно-косметичних засобів проявляється у кількох ключових аспектах, які роблять її особливо привабливою:

 • Орієнтованість на конкурентоздатного фахівця: програма спрямована на формування висококваліфікованих спеціалістів, які будуть успішно конкурувати на сучасному ринку праці в галузі фармації та практичної косметології.
 • Відповідність стандарту вищої освіти: освітня програма відповідає вимогам стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, зокрема спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Це забезпечує студентам високий рівень теоретичних знань, необхідних для успішної кар’єри у фармацевтичній галузі.
 • Гармонійне поєднання теорії та практики: освітня програма надає студентам можливість здобуття не лише глибоких теоретичних знань, але й практичних навичок у сфері практичної косметології. Це робить їх підготовку більш комплексною та сприяє успішному застосуванню отриманих знань у реальному житті.
 • Додаткові компетентності в області косметології: освітня програма вирізняється тим, що дозволяє студентам розвивати додаткові компетентності в галузі косметології, що розширює їх можливості надавати косметологічну допомогу населенню.

Зазначена унікальність робить освітню програму Технології парфумерно-косметичних засобів ідеальним вибором для тих, хто прагне не лише отримати теоретичні знання, а й набути практичних навичок для успішної кар’єри в динамічній сфері фармації та косметології.


Чого Ви навчитеся?

Випускники освітньої програми Технології парфумерно-косметичних засобів:

 • Можуть організовувати діяльність аптек щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та косметичною продукцією; консультування, виготовлення та зберігання лікарських та косметичних засобів у різних формах випуску, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до вимог Національної лікарської політики, правил Належної аптечної практики (GPP), правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я та інших організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства, а також оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей засобу.
 • Можуть організовувати та брати участь у виробництві лікарських та парфумерно-косметичних препаратів в умовах фармацевтичних та парфумерно-косметичних підприємств із обґрунтовуванням технологічного процесу та вибором відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP).
 • Володіють інноваційними технологіями діагностики стану шкіри та її придатків в умовах косметологічного закладу. Здійснюють обґрунтований вибір та застосовують технології косметичного догляду та корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків із використанням сучасних апаратних, мануальних та ін’єкційних методик в залежності від індивідуальних особливостей клієнта в умовах косметологічного закладу.
 • Використовують раціональні інструменти та технології просування косметологічних послуг, методи комплексного дослідження ринку у сфері практичної косметології та сучасні технології при розробці комплексного маркетингу закладів у сфері практичної косметології. Організовують діяльність косметологічних закладів з надання косметологічних послуг та забезпечують правові аспекти їх впровадження відповідно до специфіки її діяльності.

Які міжнародні можливості?

Де зможе працювати випускник програми?

Після підготовки в інтернатурі (за необхідності після спеціалізації) фармацевт-косметолог здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

 • 2224.2 фармацевт
 • 2224.2 фармацевт-косметолог
 • 2224.1 молодший науковий співробітник (фармація);
 • 2224.1 науковий співробітник (фармація);
 • 2224.1 науковий співробітник-консультант (фармація);

А також відповідні керівні посади фармацевтичних (аптечних) закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів, зокрема

 • 1210.1 завідувач аптеки (аптечного закладу);
 • 1210.1 завідувач бази аптечної;

Крім того, магістр може працювати на підприємствах парфумерно-косметичної галузі та хіміко-фармацевтичної промисловості, в науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, косметологічних закладах, закладах вищої освіти і галузевих установах відповідних відомств, виконуючи професійні функції відповідно до посадових обов’язків.

Також, випускники освітньої програми Технології парфумерно-косметичних засобів можуть організовувати бізнес за наступними видами економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010:

 • 20.42. Виробництво парфумерних та косметичних засобів
 • 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів
 • 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
 • 46.45. Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
 • 46.46. Оптова торгівля фармацевтичними товарами
 • 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
 • Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
 • Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
 • 71.20 Технічні випробування та дослідження
 • 72.10 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
 • 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської  думки
 • 74.90 Інша професійна, наукова т технічна діяльність
 • 86.10 Діяльність лікарняних закладів
 • 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
 • 96.02. Надання послуг перукарнями та салонами краси

Як вступити на освітню програму?

Конкурсні предмети

На основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) та НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст):

 • НМТ (2024 або 2023 або 2022 рр.) або ЗНО 2021 р. – мінімальна кількість балів з кожного предмету для допуску до участі у конкурсі – 100

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) та НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) не може бути менше ніж 150 балів для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 Охорона здоров’я.

Конкурс

Прохідні бали у 2023 році:

 • на бюджет   159 
 • на контракт  128

Мотиваційний лист

Як побудований навчальний план

Додаткові можливості освітньої програми

 • Стажування за фахом у провідних вітчизняних та закордонних інституціях.
 • Стипендіальний проєкт: кращі студенти за різними номінаціями та досягненнями мають додаткове заохочення від стейкхолдерів
 • Участь у конкурсах наукових проєктів

Координатор набору

З питань освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів »:

Кран Олександра Сергіївна 

Тел. +38 (050) 652 82 16

Email: cosmetology@nuph.edu.ua

З питань умов вступу:

Приймальна комісія

Тел. +38 (067) 191 02 31,  +38 (050) 507 02 40

Email: abitur@nuph.edu.ua

Print Friendly, PDF & Email