Відділ кадрів

Тел/факс: (057) 706-01-87

E-mail: staff@nuph.edu.ua

Часи прийому громадян:   

 • Вт – 1400 – 1700
 • Ср – 0900 – 1300
 • Чт – 1400 – 1700
 • Пт – 0900 – 1300
 

Співробітники відділу кадрів:

Ведення кадрової роботи в НФаУ:  тел.: 706-30-74

провідні фахівці з питань кадрової роботи:

 • Дверницька Віра Іванівна
 • Хирна Олена Олександрівна
 • Сальтевська Валентина Миколаївна
 • Федулова Вікторія Геннадіївна
 • Купіна Олена Володимирівна
 • Саєнко Тетяна Євгенівна
 • Богатир Тетяна Михайлівна
 • Гопцій Микола Афанасійович – фахівець І категорії з обліку та бронювання військовозобов’язаних та призовників.

Ведення кадрової роботи в ІПКСФ: тел.: 732-58-53

 • Присіч Орина Георгіївна  – провідний фахівець з питань кадрової роботи

Ведення кадрової роботи в Коледжі НФаУ: тел.: 771-81-50

 • Супрун Галина Анатоліївна – старший інспектор з кадрів 

Основні завдання та функції відділу кадрів:

 • Підготовка наказів і розпоряджень відповідно до номенклатури справ відділу кадрів.
 • Організація та забезпечення комплектування Університету трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації за потребою спільно з керівниками підрозділів.
 • Організація документообігу для забезпечення оперативного і чіткого виконання в роботі з кадрами.
 • Здійснення персонального та статистичного обліку працівників усіх категорій для систематизації та аналізу даних кадрової роботи, складання встановленої звітності з кадрових питань.
 • Документальне оформлення трудових відносин (прийняття, переведення, звільнення) працівників Університету згідно вимог трудового законодавства.
 • Контроль за наявністю Положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій співробітників.
 • Оформлення та ведення особових справ працівників.
 • Ведення штатного формуляру керівних, наукових, науково-педагогічних та педагогічних кадрів Університету.
 • Оформлення, ведення та облік трудових книжок працівників.
 • Оформлення та облік надання відпусток.
 • Здійснення обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників в Університеті у відповідності із законодавством.
 • Здійснення організаційних заходів щодо оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
 • Контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку та станом трудової дисципліни працівників Університету.
 • Здійснення розрахунку трудового та спеціального стажу для всіх категорій працівників.
 • Забезпечення підготовки документів, необхідних для призначення пенсій.
 • Оформлення, облік та видача довідок про стаж та місце роботи.
 • Оформлення в установленому порядку листів тимчасової непрацездатності для передачі їх до бухгалтерії.
 • Організація табельного обліку в структурних підрозділах.
 • Участь у робочих групах (комісіях) з розробки Колективного договору, Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку. Формування структури університету у межах повноважень, покладених на відділ кадрів.
 • Підготовка та подання до галузевих та державних установ необхідних документів для нагородження працівників у відповідності з рішенням кадрової комісії; ведення відповідного обліку.
 • Ведення та наповнення програмних комплексів в межах функцій відділу кадрів: автоматизованої системи управління (АСУ) модуль «Відділу кадрів»; «Облік медичних кадрів України»; Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО); забезпечення підтримки АСУ модуль «Відділу кадрів» в контрольному стані.
 • Організація використання та зберігання, передача до архіву документальних матеріалів у відповідності до номенклатури справ відділу кадрів.

 Положення:

Порядок оформлення на роботу  

 Перелік документів необхідних для оформлення : 

 1. Паспорт (додати копії сторінок 1,2,11,12)
 2. Довідка про медогляд
 3. Диплом про освіту з додатком (додати копію)
 4. Дипломи про другу вищу освіту за умови наявності (додати копію)
 5. Ідентифікаційний код (додати 2 копії)
 6. Копія сертифіката лікаря-спеціаліста (для клінічних кафедр), провізора
 7. Диплом про присудження наукового ступеню за умови наявності (додати копію)
 8. Атестат про присвоєння вченого звання за умови наявності (додати копію)
 9. Копія посвідчення про лікарську категорію (для лікарів)
 10. Трудова книжка або її копія (для сумісників)
 11. Посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю) (додати копію)
 12. Копії документів про курси підвищення кваліфікації (за останні 5 років)
 13. Фото 3х4 – 2 шт.
 14. Копія свідоцтва про одруження
 15. Копія свідоцтва про народження дитини (до 15 – ти років)
 16. Копія документів про державні нагороди, почесні звання.
 17. Довідка з основного місця роботи з графіком робочого часу (для зовнішніх сумісників)
 18. Особовий листок з обліку кадрів (для науково-педагогічних працівників, наукових, керівних кадрів)
 19. Автобіографія (для науково-педагогічних, наукових, керівних кадрів)
 20. Список наукових праць (для науково-педагогічних, наукових працівників)
 21. Особова картка (форма П-2)
 22. Посадова інструкція – готується на кафедрі/у відділі
 

Зразки заяв

 

Шановні співробітники!

Просимо Вас вчасно інформувати відділ кадрів про зміни щодо особистих даних:

 • Зміна облікових документів (паспорт, ІНН)
 • Зміна прізвища, імені
 • Зміна сімейного стану
 • Народження дитини
 • Зміна адреси реєстрації або проживання
 • Зміна номеру телефону

Вчасно подавати до відділу кадрів документи:

 • Копії дипломів про присудження наукового ступеня кандидата/доктора наук
 • Копії атестатів про присвоєння вчених звань (доцента, професора, старшого наукового співробітника)
 • Підвищення кваліфікації
 • Підтвердження лікарської категорії

В обов`язковому порядку надавати до відділу кадрів:

 • Заяви на звільнення з посади за 2 тижні до визначеного терміну
 • Заяви на оформлення відпусток не пізніше чим за 2 тижні до початку відпустки (з урахуванням виплати заробітної плати 15 та 30 числа кожного місяця)

Зовнішнім сумісникам:

 • Не пізніше ніж за 7 днів надавати до відділу кадрів заяви на відпустку без збереження заробітної плати у зв`язку із перебуванням їх у відрядженнях, відпустках, курсах підвищення кваліфікації за основним місцем роботи

 

 

Print Friendly, PDF & Email