З 12 по 16 листопада 2018 р. відбулася VIIІ Міжнародна конференція «ХІМІЯ АЗОТВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ» (CNCH-2018), присвячена пам’яті професора В.Д. Орлова

Національний фармацевтичний університет – незмінний лідер галузі як за кількістю, так і за рівнем підготовки та проведення наукових конференцій. Такі заходи, як Міжнародна конференція «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles», є  своєрідною візитівкою університету.

Міжнародна конференція «Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles» проводиться раз на три роки, починаючи з 1997 р., на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України та НФаУ. Серед організаторів також – Національна Академія наук України та Інститут органічної хімії НАН України. На конференції розглядаються проблеми органічного синтезу, питання будови та реакційної здатності азотовмісних гетероциклічних сполук, кінетики та механізмів реакцій за їх участі, фізико-хімічні та біологічні властивості одержаних сполук.

Цьогоріч відкриття конференції «CNCH-2018» відбулося 12 листопада в ХНУ ім. В.Н. Каразіна. На базі НФаУ 15 листопада було проведено пленарне засідання, зі словами привітання до гостей звернувся академік НАН України, почесний ректор НФаУ, професор В.П. Черних та проректор з науково-педагогічної роботи професор А.Л. Загайко. Також відбулася церемонія закриття конференції. В організації брали участь кафедри органічної, аналітичної, медичної та фармацевтичної  хімії.

Серед учасників та гостей конференції – науковці з Німеччини, Італії, Бельгії, Чехії, Впродовж пленарного засідання було заслухано наступні доповіді англійською мовою:

  • Wim Dehaen (KU Leuven) «New efficient methods for the synthesis of 1,2,3-triazoles»;
  • Victor Shtamburg (Ukrainian State University of Chemical Technology) «Arylglyoxals as key precursors for the synthesis of aryl(indol-3-yl)benzoins, aryl(fur-2-yl)benzoins, 5-arylthiohydantoins, N-hydroxyhydantoins and N-alkoxyhydantoins»;
  • Hanna Yeromina (National University of Pharmacy) «Design of new biologically active substances based on N-(2-hydroxyethyl)-N’-phenylthiourea»;
  • Thierry Ollevier (Université Laval) «New developments using chiral bipyridine diol metal complexes for asymmetric catalysis»;
  • Nikolay Gorobets (SSI “Institute for Single Crystals” NAS of Ukraine) «Rapid formation of chemical complexity via a modified Biginelli reaction using 3-amino-1,2,4-triazoles as the urea component»;
  • Kirill Petko (Institute of Organic Chemistry of NAS of Ukraine) «The simplest azoles N-difluoromethylation: features and surprises»;
  • Tetiana Shvydenko (Institute of Organic Chemistry, NAS of Ukraine) «Synthesis and biological activity of ellipticine derivatives»;
  • Sergiy Vlasov (National University of Pharmacy) «Development of the novel NSAIDs with the core of 5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid».

Учасники та гості конференції активно ставили доповідачам запитання, після кожної доповіді, серед зацікавлених слухачів виникали палкі дискусії.   До уваги учасників конференції була також представлена виставка навчально-методичної та навчальної літератури кафедри органічної хімії НФаУ.

Print Friendly, PDF & Email