З 13 травня по 11 червня 2019 р. кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ проводяться передатестаційний цикл та цикл тематичного удосконалення (м. Рівне)

З 13 травня по 11 червня 2019 р. кафедрою загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації  проводяться передатестаційний цикл “Організація та управління фармацією” та цикл тематичного удосконалення “Організаційні та загально-фармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах” у місті Рівне.

В рамках навчальної програми циклів провізори та провізори-організатори вдосконалюють та поглиблюють свої знання з питань організації фармацевтичної справи, фармацевтичної технології, клінічної фармакології, стандартизації лікарських засобів та застосування лікарської рослинної сировини.

Print Friendly, PDF & Email