11 травня 2023 р. було проведено круглий стіл щодо обговорення освітніх програм «Технології фармацевтичних препаратів» та «Промислова біотехнологія»

11 травня 2023 року було проведено круглий стіл щодо обговорення освітніх програм «Технології фармацевтичних препаратів» (спеціальності 226 Фармація, промислова фармація) та «Промислова біотехнологія» (спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія).

У нараді, що була проведена за допомогою дистанційних технологій, крім гарантів освітніх програм – професорів  Олександра Кухтенка, Наталі Хохленкової – брали участь декан факультету фармацевтичних технологій та менеджменту, доцент Наталія Живора, члени проєктних груп, зовнішні стейкхолдери-роботодавці, представники закладів вищої освіти України та здобувачі вищої освіти, що навчаються на представлених освітніх програмах.

Декан факультету фармацевтичних технологій та менеджменту Наталія Живора розповіла про Ліцензійні умови провадження фармацевтичної діяльності, сучасні вимоги до випускників ОП «Технології фармацевтичних препаратів» та ОП «Промислова біотехнологія».

Гаранти освітніх програм розповіли про підходи до створення ОП, їх змістовне наповнення. 

У обговоренні освітніх програм взяли участь представники наступних фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: АТ «Біолік», м. Харків, ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка», м. Харків; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків; «ВАЛАРТІН ФАРМА», м. Київ; ПрАТ ФФ «ВІОЛА» (м. Запоріжжя).

Слушними пропозиціями щодо вдосконалення освітніх програм поділився Роман Гуржій, випускник Національного фармацевтичного університету; консультант ВООЗ (GMP/GDP); член Європейської GDP асоціації.

Приємно було обмінятися досвідом розвитку освітньо-професійних програм із колегами, що долучилися до обговорення, з фахового коледжу Національного фармацевтичного університету, ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпро), Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

Також у обговоренні освітніх програм взяли участь здобувачі вищої освіти. Загалом більше 40 осіб доєдналися до обговорення освітніх програм.

Студентська молодь, крім можливості надати пропозиції з удосконалення системи освіти в НФаУ, змогла безпосередньо поспілкуватися із роботодавцями, почути критерії, на які звертають увагу при працевлаштуванні.

Присутні роботодавці – представники провідних вітчизняних фармацевтичних підприємств – відзначили високу теоретичну та практичну підготовку випускників, яку вони отримують в стінах Національного фармацевтичного університету, та висловили вдячність на адресу керівництва НФаУ, гарантів програм, викладачів, які в непростих сьогоднішніх умовах забезпечують високий рівень знань у випускника, а також готовність долучитися до освітнього процесу підготовки майбутніх інженер-технологів, біотехнологів шляхом читання лекцій, проведення тренінгів і вебінарів.

 

Print Friendly, PDF & Email