23 травня 2023 р. було проведено Круглий стіл з обговорення освітньої програми «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

23 травня 2023 р. було проведено Круглий стіл з обговорення освітньої програми «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

23 травня 2023 року кафедрою Управління та забезпечення якості у фармації Національного фармацевтичного університету було проведено Круглий стіл з обговорення змісту, особливостей реалізації і перспектив розвитку освітньої …

19 травня 2023 р. відбувся круглий стіл з громадского обговорення освітньої програми «Фармація» спеціальності 226 «Фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація» другого (магістерського) рівня

19 травня 2023 р. відбувся круглий стіл з громадского обговорення освітньої програми «Фармація» спеціальності 226 «Фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація» другого (магістерського) рівня

У засіданні круглого столу взяли участь члени проєктної групи та представники різних груп стейкхолдерів – студенти, роботодавці.…

17 травня 2023 р. було проведено круглий стіл з громадського обговорення освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціальність 073 Менеджмент)

17 травня 2023 р. було проведено круглий стіл з громадського обговорення освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціальність 073 Менеджмент)

Громадське обговорення ОПП «Менеджмент»

17 травня 2023 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньо-професійних програм «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування)

17 травня 2023 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньо-професійних програм «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування)

Громадське обговорення ОП «Лабораторна діагностика»…

16 травня 2023 р. відбулося засідання круглого стола з обговорення освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

16 травня 2023 р. відбулося засідання круглого стола з обговорення освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

В НФаУ 16.05.2023 року відбулося засідання круглого стола з обговорення ОП Якість, стандартизація та сертифікація,  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.…

12 травня 2023 р. було проведено круглий стіл з обговорення освітньо-наукової програми «Фармація» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

12 травня 2023 р. було проведено круглий стіл з обговорення освітньо-наукової програми «Фармація» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Участь у круглому столі взяли участь гарант освітньо-наукової програми Інна Владимирова, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету (НФаУ), д.фарм.н., професор, члени проєктної групи: Вікторія Георгіянц, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії НФаУ, д.фарм.н., професор, Ольга Посилкіна

11 травня 2023 р. було проведено круглий стіл щодо обговорення освітніх програм «Технології фармацевтичних препаратів»  та «Промислова біотехнологія»

11 травня 2023 р. було проведено круглий стіл щодо обговорення освітніх програм «Технології фармацевтичних препаратів» та «Промислова біотехнологія»

11 травня 2023 року було проведено круглий стіл щодо обговорення освітніх програм «Технології фармацевтичних препаратів» (спеціальності 226 Фармація, промислова фармація) та «Промислова біотехнологія» (спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія).

Обговорення освітньої програми «Фармація»

Обговорення освітньої програми «Фармація»

21 грудня 2022 року відбулось засідання робочої групи з розробки освітньої програми «Фармація», створеної відповідно до розпорядження ректора, доктора фармацевтичних наук, професора Алли Котвіцької № 89 від 6.12.2022 р.