Рейтингове оцінювання кафедр і НПП НФаУ

Рейтингове оцінювання  науково-педагогічних працівників

Впровадження системи рейтингування діяльності професорсько-викладацького складу університету керується  вимогами наказу МОЗ України від 22.11.2013 р. за № 1000 «Про рейтинговеРейтингове оцінювання кафедр і НПП НФаУ оцінювання діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України». Є однією зі складових впровадження стандарту ISO9001:2001 та невід’ємним елементом запровадження системи моніторингу, як складової процесу забезпечення і управління якістю вищої освіти, стимулювання зростання кваліфікації, професіоналізму, продуктивності навчальної та наукової роботи, розвитку творчої ініціативи науково-педагогічних працівників, пробудження здорової змагальності у колективі, підвищення якості навчального процесу.

Головною метою рейтингування є визначення найкращих асистентів, доцентів та професорів в межах кожної кафедри, а потім – кращих в НФаУ. Опитування проводиться фахівцями ВУЯ шляхом анкетування. За допомогою різноманітних форм рейтингової оцінки забезпечується об’єктивність та повнота інформації, що надається, її достовірність прозорість досягається завдяки компетентності та неупередженості членів робочої групи, що здійснюють опитування. Система оцінки якості діяльності науково-педагогічних працівників сприятиме комплексному об’єктивному аналізу їх роботи, вдосконаленню системи матеріального стимулювання.

Рейтингування науково-педагогічних працівників НФаУ здійснюється задля підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників; посилення зацікавленості, в тому числі, колективної з боку науково-педагогічних працівників (НПП) щодо підвищення своєї професійної кваліфікації в освоєнні передового педагогічного досвіду, цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня професійної компетентності, у творчому підході до процесу викладання; спонукання керівників до сприяння підвищенню рівня працівників, стимулювання видів діяльності, що сприяють підвищенню рейтингу кафедр та університету в цілому та виділення ланок діяльності, що потребують удосконалення, орієнтація професорсько-викладацького складу (ПВС) на освоєння сучасних інформаційних технологій; створення інформаційної бази для аналізу та оцінки стану і динаміки розвитку кафедр і факультетів університету. Проведення відкритої та систематичної рейтингової оцінки ПВС сприятиме удосконаленню системи управління університетом та підвищенню рівня та якості освіти.

У рамках процедури рейтингування ПВС на фахівців відділу управління якістю покладені наступні завдання:

  • Розробка та удосконалення процедури здійснення рейтингового оцінювання діяльності НПП та кафедр університету;
  • Участь у реалізації проекту рейтингової оцінки професорсько-викладацького складу НФаУ, статистичній обробці результатів та підготовці звітів для вищого керівництва університету.

 

Рейтингування кафедр і НПП НФаУ

Підсумки рейтингування кафедр і НПП НФаУ

 

Print Friendly, PDF & Email