Система управління якістю університету

 


 

 


Із 2015 р. упроваджена система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. У квітні 2019 р. за результатами планового аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю НФаУ вимогам стандарту ISO 9001:2015.

 

 

Місія НФаУ – забезпечення розвитку потенціалу та створення можливостей для підготовки компетентних фахівців галузі охорони здоров’я відповідно до вимог стандартів та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), роботодавців, регуляторних органів, суспільства та інших стейкхолдерів.

Мета НФаУ – збереження лідерських позиції серед закладів вищої освіти фармацевтичного та медичного спрямування України, а також забезпечення гідної позиції у європейських та світових рейтингах навчальних закладів за якістю освітніх послуг.

Стратегічні напрями діяльності:

  • удосконалення навчально-методичної бази;
  • підвищення компетентності науково-педагогічних працівників;
  • розширення й укріплення міжнародних зв’язків;
  • удосконалення методів і засобів ведення навчального процесу, підвищення результативності виховної та профорієнтаційної роботи;
  • розвиток матеріально-технічної бази;
  • підвищення рівня наукових досліджень та формування визнаних в Україні та світі наукових шкіл.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати завдяки результативному функціонуванню системи управління якістю, що побудована відповідно до вимог стандарту ISO 9001.


Відділ управління якістю НФаУ

image_pdfimage_print