Система управління якістю університету

 


 

 


Із 2015 р. упроваджена система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. У квітні 2019 р. за результатами планового аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю НФаУ вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Місія НФаУ розвиток національної галузі охорони здоров’я за рахунок здійснення всебічної підготовки компетентних фахівців на рівні стандартів Європейського простору вищої освіти.

БаченняМи – загальновизнаний заклад вищої освіти фармацевтичного та медичного спрямування, лідер національних рейтингів та гідний представник української наукової школи в європейських і світових рейтингах навчальних закладів.

Для реалізації місії колектив Університету постійно і наполегливо працює над:

  • підвищенням компетентності науково-педагогічних працівників;
  • удосконаленням методів і засобів ведення освітнього процесу, підвищенням результативності виховної та профорієнтаційної роботи;
  • удосконаленням навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
  • неухильним виконанням законодавчих вимог та добровільно взятих на себе зобов’язань;
  • розширенням і укріпленням міжнародних зв’язків;
  • підвищенням рівня наукових досліджень та участь у формуванні визнаних в Україні та у світі наукових шкіл;
  • зменшенням екологічних впливів та запобіганням забрудненню навколишнього середовища;
  • удосконаленням робіт з ефективної експлуатації енергетичного обладнання, закупівлі енергоефективної продукції та послуг, розробки й реалізації енергоефективних проєктів.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати завдяки результативному функціонуванню системи управління якістю, що побудована відповідно до вимог стандарту ISO 9001.


Відділ управління якістю НФаУ