Система управління якістю університету

 


 

 


Із 2015 р. упроваджена система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. У квітні 2019 р. за результатами планового аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю НФаУ вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Місія НФаУ розвиток національної галузі охорони здоров’я за рахунок здійснення всебічної підготовки компетентних фахівців на рівні стандартів Європейського простору вищої освіти.

БаченняМи – загальновизнаний заклад вищої освіти фармацевтичного та медичного спрямування, лідер національних рейтингів та гідний представник української наукової школи в європейських і світових рейтингах навчальних закладів.

Для реалізації місії колектив Університету постійно і наполегливо працює над:

  • підвищенням компетентності науково-педагогічних працівників;
  • удосконаленням методів і засобів ведення освітнього процесу, підвищенням результативності виховної та профорієнтаційної роботи;
  • удосконаленням навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
  • неухильним виконанням законодавчих вимог та добровільно взятих на себе зобов’язань;
  • розширенням і укріпленням міжнародних зв’язків;
  • підвищенням рівня наукових досліджень та участь у формуванні визнаних в Україні та у світі наукових шкіл;
  • зменшенням екологічних впливів та запобіганням забрудненню навколишнього середовища;
  • удосконаленням робіт з ефективної експлуатації енергетичного обладнання, закупівлі енергоефективної продукції та послуг, розробки й реалізації енергоефективних проєктів.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати завдяки результативному функціонуванню системи управління якістю, що побудована відповідно до вимог стандарту ISO 9001.


Відділ управління якістю НФаУ

Print Friendly, PDF & Email