Система управління якістю університету

 


 

 


Із 2015 р. упроваджена система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. У квітні 2019 р. за результатами планового аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю НФаУ вимогам стандарту ISO 9001:2015.

 

 

Місія НФаУ – забезпечення розвитку потенціалу та створення можливостей для підготовки компетентних фахівців галузі охорони здоров’я відповідно до вимог стандартів та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), роботодавців, регуляторних органів, суспільства та інших стейкхолдерів.

Мета НФаУ – збереження лідерських позиції серед закладів вищої освіти фармацевтичного та медичного спрямування України, а також забезпечення гідної позиції у європейських та світових рейтингах навчальних закладів за якістю освітніх послуг.

Стратегічні напрями діяльності:

  • удосконалення навчально-методичної бази;
  • підвищення компетентності науково-педагогічних працівників;
  • розширення й укріплення міжнародних зв’язків;
  • удосконалення методів і засобів ведення навчального процесу, підвищення результативності виховної та профорієнтаційної роботи;
  • розвиток матеріально-технічної бази;
  • підвищення рівня наукових досліджень та формування визнаних в Україні та світі наукових шкіл.

Досягнення поставлених цілей значною мірою планується здійснювати завдяки результативному функціонуванню системи управління якістю, що побудована відповідно до вимог стандарту ISO 9001.


Відділ управління якістю НФаУ