Психологічна просвіта

Психологічна просвіта: формування психологічної компетентності та підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу, формування потреби у психологічних знаннях.

Результатом психологічної просвіти є:

  • вироблення власної системи поглядів на здоровий спосіб життя, трансформація системи ціннісних орієнтацій, формування професійної самосвідомості;
  • засвоєння культури людських взаємин і соціально-професійних функцій;
  • формування індивідуального стилю навчально-професійної діяльності та власної моделі моральної поведінки;
  • опанування форм ефективного професійно-ділового спілкування;
  • збереження особистісного психологічного здоров’я та гідного ставлення до оточуючих.

Перелік науково-популярних лекцій, семінарів та психологічних тренінгів для учасників освітнього процесу
Психологічна служба

Книжкові виставки

Психологія і саморозвиток

Психологія для усіх

Лекції
Здоровий спосіб життя
«Булінг, мобінг, харасмент: пізнати та попередити»

БУКЛЕТ : лекції,  семІнари.  тренінги

Статті

Print Friendly, PDF & Email