Контакти та реквізити

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
E-maіl: mail@nuph.edu.ua

З питань змін фінансових реквізитів в НФаУ, перерахування коштів за навчання тощо необхідно звертатися

до бухгалтерії за телефоном (057) 706-24-93

Одержувач: НФаУ

код ЄДРПОУ 02010936

р/р______________________

МФО 820172 в ДКСУ

В призначенні платежу указати:

за_________________________(назвати вид платежу)

у сумі_____________________

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

№ р/р

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями:

ПДВ

Надходження бюджетних установ від основної діяльності:
31254285108865 Оплата за навчання університету Без ПДВ
Оплата за курси підвищення кваліфікації Без ПДВ
Оплата за підготовчі курси університету Без ПДВ
Оплата за курси понад обсяг навчального плану Без ПДВ
Оплата за пропущені заняття університету Без ПДВ
Оплата за інтернатуру Без ПДВ
Оплата за кандидатські іспити Без ПДВ
Оплата за користування Інтернетом З ПДВ
Оплата за журнали Без ПДВ
Оплата   за   дипломи   та   дублікати   дипломів, атестати та додатки до них студентів університету З ПДВ
Оплата за академічні довідки студентів університету З ПДВ
Оплата за запрошення на навчання З ПДВ
Оплата за надання послуг бібліотекою НФаУ З ПДВ
Надходження бюджетних установ від господарської діяльності:
31251285208865 Оплата за гуртожиток№1,2,3,4 (студенти університету) Без ПДВ
Оплата за гуртожиток (інші – співробітники, аспіранти, докторанти, абітурієнти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, інтерни) З ПДВ
Надходження бюджетних установ від основної діяльності:
31253286108865 Оплата за навчання студентів коледжу НФаУ Без ПДВ
Оплата за підготовчі курси студентів коледжу Без ПДВ
Оплата за дипломи та дублікати дипломів, атестати та додатки до них студентами коледжу З ПДВ

Оплата за академічні довідки студентами коледжу

З ПДВ
Надходження бюджетних установ від господарської діяльності:
31250286208865 Оплата за гуртожиток №5 студентами коледжу Без ПДВ
 

Електронні скриньки Національного фармацевтичного університету

ТЕЛЕФОНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ (завантажити)

ПІДРОЗДІЛИ

Приймальня ректора
 • 706-35-81
 • 706-15-03 Факс
Перший проректор з науково-педагогічної роботи                         706-17-28
Проректор з науково-педагогічної (навчально-методичної) роботи                                                  706-21-35
Проректор з науково-педагогічної (інноваційної та науково-дослідної) роботи 706-30-62
Проректор з науково-педагогічної роботи (інформатизації та дистанційної освіти) 706-22-69
Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи 706-22-19
Заступник ректора з АГР 706-22-01
Помічник ректора 706-35-81
Деканат фармацевтичного факультету № 1
 • 706-18-46
 • 706-22-79
Деканат фармацевтичного факультету № 2 706-15-92
Деканат фармацевтичного факультету № 3 706-15-89
Деканат медико-фармацевтичного факультету 706-30-97
Деканат факультету промислової фармації, управління та адміністрування 706-21-84

Деканат ф-ту з підготовки іноземних громадян

Довузівська підготовка

706-30-96

706-22-53

Юридична служба 706-30-65

Відділ кадрів

ВОС

706-30-74

706-01-87

Бухгалтерія:

 • Головний бухгалтер
 • Розрахунковий відділ
 • Матеріальний відділ
 • Комерційний відділ
 

 • 706-16-69
 • 706-30-60
 • 706-22-13
 • 706-24-93
Планово-фінансовий відділ
 • 706-30-89
 • 706-19-85
Приймальна комісія
 • 706-30-68
 • 706-21-89
 • 341-51-61
Навчальний відділ 706-33-80
Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти 706-19-47
Наукова бібліотека
 • 67-87-87
 • 65-88-91
Відділ практики та сприяння працевлаштуванню
 • 778-67-61
 • 778-67-62
Центр інформаційних технологій 706-35-80
Відділ з організації міжнародної діяльності 706-20-79
Адміністративно-господарча частина 706-30-61
Відділ експлуатації та ремонту будівель і споруд 706-22-62
Відділ з публічних закупівель 706-22-62
Відділ матеріально-технічного постачання 706-22-28
Відділ управління якістю 706-22-47
Відділ охорони праці та техніки безпеки 68-00-24
Ботанічний сад 68-05-94
Науково-дослідна частина:

706-30-71
 • Спеціалізована вчена рада
 • Вчена рада НФаУ
706-15-95
Відділ екологічної безпеки та цивільного захисту 68-00-24
Культурний центр 68-19-67
Музей історії НФаУ 68-19-67

Служба з виховної роботи та організації побуту студентів

Служба поселення та реєстрації студентів

706-21-79
Видавничий центр 706-30-63
Відділ зв’язків з громадськістю та пресою 706-17-68

Спеціалізована вчена рада

Вчена рада

706-15-95
Канцелярія 706-21-08
Архів 68-10-25
Автогосподарство 706-23-46
Фізкультурно-оздоровчий комплекс 65-78-09
Експлуатаційно-технічна служба 68-26-66
Служба контролю і доступу 68-00-24
Харчувальний комплекс
 • 737-14-55
 • 706-30-58
Профспілкова організація 67-91-80
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ
Центральна науково-дослідна лабораторія
 • 706-23-12
 • 706-23-14
Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів 65-88-92
Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів 68-56-71
КАФЕДРИ
Аналітичної хімії
 • 67-94-24
 • 67-91-93
Аптечної технології ліків 67-91-84

Біології

Біологічної хімії

706-23-42

706-30-99

Біотехнології 778-67-64
Ботаніки
 • 65-68-29
 • 67-91-74
Гуманітарних наук 771-81-61
Заводської технології ліків 67-88-52
Іноземних мов 771-81-61
Клінічної лабораторної діагностики 706-47-87

Клінічної фармакології та клінічної фармації

 

 • 706-30-72
 • 706-30-76
 • 706-30-59
Косметології і аромології
 • 67-87-75
 • 67-94-22
 • 67-91-82
Лікарської та аналітичної токсикології 67-91-92
Медичної хімії
 • 67-31-41
 • 67-92-04
Менеджменту і адміністрування 771-81-68
Мікробіології, вірусології та імунології 706-30-67
Неорганічної хімії 67-92-07
Нутриціології та фармацевтичної броматології 67-91-77
Організації та економіки фармації 67-91-70
Органічної хімії
 • 67-93-72
 • 67-93-70
 • 67-93-73
Патологічної фізіології
 • 706-30-66
 • 706-14-02
Промислової фармації 67-91-51
Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв 771-81-52
Соціальної фармації
 • 67-91-78
 • 67-91-81
Технології ліків
 • 68-15-30
 • 67-91-84
Товарознавства 65-16-96
Українознавства та латинської мови 771-81-61
Управління та економіки підприємства 771-81-47
Управління якістю 68-56-71
Фармакогнозії 67-92-08
Фармакоекономіки 65-88-95
Фармакоінформатики 771-81-52
Фармакології 706-30-69
Фармакотерапії 725-51-90
Фармацевтичного маркетингу та менеджменту 67-91-72
Фармацевтичної хімії
 • 67-91-97
 • 67-91-85
 • 67-92-04
Фізики 771-81-59
Фізичного виховання і здоров’я 65-78-09
Фізичної та колоїдної хімії
 • 67-91-91
 • 67-98-38
Фізіології та анатомії 706-30-73
Філософії та соціології 737-36-19
Фундаментальної та мовної підготовки 756-56-09
Хімії природних сполук 67-93-63

 ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

Директор ІПКСФ 732-05-41
ВК ІПКСФ 732-58-53
Деканати
 • 731-98-06
 • 732-81-03
КАФЕДРИ ІПКСФ
Загальної фармації та безпеки ліків
 • 732-27-98
 • 733-92-06
Клінічної фармакології 732-89-53
Педагогіки і психології 771-81-68
Промислової фармації та економіки 757-55-49
Управління та економіки фармації 732-75-58
Якості, стандартизації та сертифікації ліків 731-92-76
КОЛЕДЖ НФаУ
Директор коледжу 771-81-54
Приймальня директора, канцелярія, архів 737-22-88
Відділ кадрів 771-81-50
Приймальна комісія 736-03-54
ГУРТОЖИТКИ
Гуртожиток №1
 • 710-75-35
 • 62-10-30
Гуртожиток №2 365-10-24
Гуртожиток №3 756-56-08
Гуртожиток №4 756-56-07
Гуртожиток №5 737-23-00
Гуртожиток №6 737-24-20

Зворотній зв’язок

Зворотний зв'язок
Sending