29 серпня 2014 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулися урочистості з нагоди посвяти у студенти першокурсників НФаУ та Коледжу НФаУ

На церемонії посвяти були присутні Вчена рада НФаУ, професорсько-викладацький корпус, батьки першокурсників та почесні гості: заступник Директора департаменту персоналу, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор О.П. Волосовець та академік НАМН України, Заслужений …

29 серпня 2014 р. об’єднане засідання конференції трудового колективу університету

29 серпня 2014 р.у Національному фармацевтичному університеті відбулося засідання конференції трудового колективу НФаУ, в якому взяв участь заступник директора Департаменту персоналу, освіти та науки МОЗ України О.П. Волосовець.…

Дорогі першокурсники!

Вітаю Вас із початком нового етапу у вашому житті!

 Почесною і відповідальною є обрана вами професія фармацевта. Сьогодні на світовому фармацевтичному ринку представлено сотні тисяч найменувань лікарських засобів. Кожен із них замислювався, створювався з думкою про людські здоров’я та життя, …

16-24 серпня 2014р., участь проф. Доброва В.Є. у роботі семінару «Proseminar in Research Ethics», м. Вільнюс, Литва

Професор Доброва В.Є. отримала грант на навчання у UnionGraduateCollege, США за програмою «Advanced Certificate Program in Research Ethics for Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia», в рамках якої 16-24 серпня 2014р. приймала участь у роботі семінару …

Безуглий Василь Данилович (1922-2001)

Василь Данилович Безуглий, учений фізи­ко-хімік, доктор хімічних наук (1966 p.), професор (1967 p.), заслужений діяч науки і техніки України (1991 p.), народився в 1922 р. у с. Заруддя Полтавської області. Закінчив Харків­ський державний університет (1946 p.). Працю­вав молодшим, а згодом …

Постоєв Яків Якович

Яків Якович Постоєв, доктор медицини, екстраординарний професор, у 1912 р. очолив кафедру фармакології Харків­ського університету. Йому вдалося розширити для неї межі наукового простору, значно розви­нути новаторську навчальну діяльність.

Тривалий час Я. Я. Постоєв працював спо­чатку асистентом, потім приват-доцентом ка­федри загальної …

Чуйко Ольга Василівна

Ольга Василівна Чуйко народилася в 1900 р. в м. Харкові в сім’ї службовця. Після закінчення жіночої гімназії вступила до Харківського медичного інституту до лікувального факультету. Ще, студенткою цікавилась науковими дослідженнями, працювала в науковому кружку при кафедрі мікробіології та виконала роботу …

Хотинський Євген Семенович (1877-1959)

 

Хотинський Є.С.Євген Семенович Хотинський народився 26(13) грудня 1877 р. в Санкт-Петербурзі. У 1904 р. закінчив природничий факультет Женевського університету зі ступенем бакалавра фізичних і природничих наук, після чого склав відповідні іспити, виконав роботу на тему «Бромування і відновлення піролів» (докторська …

Соловйов Михайло Миколайович (1886-1980)

Михайло Миколайович Соловйов народився 29 травня 1886 р. в м. Єлець Орловської губернії. Після закінчення гімназії поступив до Московського університету на медичний факультет, який закінчив з червоним дипломом і одержав звання лікаря повіту.

В 1914 р. М.М. Соловйов пройшов спеціалізацію …