“Школа супервайзера СУЯ” для завідувачів кафедр НФаУ

25 жовтня 2018 р. в НФаУ розпочато роботу «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр Національного фармацевтичного університету, згідно затвердженому календарно-тематичному плану від 03 вересня 2018 р.

Перше засідання Школи відкрив перший проректор з науково-педагогічної роботи, представник керівництва з якості, доц. А. І. Федосов, який презентував систему управління якістю НФаУ: мету, задачі, призначення. У виступі було акцентовано увагу на векторах впровадження СУЯ НФаУ.

У виступі проф. Т. В. Крутських, проректора з НПР (навчально-методичної) було висвітлено роль кафедри в забезпеченні ефективного функціонування системи управління якістю НФаУ.

Проректор з НПР (інноваційної та науково-дослідної) проф. А. Л. Загайко розкрив актуальні напрями наукової роботи кафедри.

Начальник відділу управління якістю Назарко О. І. зупинилася на організаційно-методичних засадах роботи Школи.

09 листопада 2018 р. проведено планове засідання «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр НФаУ.

Особливу увагу приділено обговоренню питання щодо вимог договірної роботи (Гандзьошин Р. М.) та антикорупційної програми Національного фармацевтичного університету, зокрема поняття «потенційний конфлікт інтересів» (Тарасенко Д. Ю.).

30 листопада 2018 р. було проведено навчальне зяняття «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр.

Актуальні питання організації науково-дослідної роботи кафедр висвітлив проректор з НПР, проф. А. Л. Загайко.

Особливості планування роботи кафедри у відповідності до вимог Стандарту  ISO 9001:2015 розкрив Головний аудитор доц. В. О. Лебединець Під час роботи Школи супервайзера СУЯ проведено практичний блок «Хакатон, «Стратегічний план НФаУ на 2019-2025 рр.»

30 грудня 2018 року у НФаУ проведено планове засідання «Школи супервайзера  СУЯ» для завідувачів кафедр.

Актуальні питання щодо Сертифікації ISO як умова розбудови системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти висвітлила начальник відділу управління якістю Назарко О. І.  Упровадження інновацій в освітню діяльність для підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти в НФаУ розкрила завідувач відділу практики і сприяння працевлаштуванню Барковська О. Я.

24 січня 2019 року в межах Вченої ради факультетів відбулось планове заняття «Школи супервайзера СУЯ» для завідувачів кафедр НФаУ. Були розглянуті наступні питання:

  1. Здійснення теоретичного навчання у НФаУ: забезпечення процесу та відстеження показників результативності. Крутських Т. В., проректор з НПР
  2. Ліцензування освітньої діяльності: кейс НФаУ. Організація роботи щодо підвищення компетентності кадрів. Ольховська А. Б., зав. НМЛ з ПФО.

22 лютого 2019 р. було проведено заняття Школи СУЯ, в якому обговорили результати внутрішніх аудитів кафедр 2018/2019 н.р. Внутрішній аудит проводився на 15 кафедрах НФаУ, мета якого – знайти докази відповідності вимогам СУЯ, а також факти, що підтверджують підвищення показників нашої діяльності.

 
«Школа супервайзера «СУЯ» (для осіб відповідальних за підтримку функціонування системи управління якістю в НФаУ)

25 жовтня 2017 р. була створена та розпочата робота «Школи супервайзера СУЯ» НФаУ для осіб, відповідальних за підтримку системи управління якістю, згідно розпорядження № 27 від 03 лютого 2017 року.

Перше засідання школи відкрила професор Котвіцька А. А., представник керівництва з якості, яка визначила актуальність, мету та завдання Школи. Був затверджений календарно-тематичний план «Школи супервайзерів СУЯ НФаУ» на 2017/2018 н. р.

Мета  «Школи супервайзера СУЯ»:

  • підтримка ефективного функціонування СУЯ;
  • забезпечення комунікації між структурними підрозділами НФаУ.

По закінченню навчання в «Школі супервайзера «СУЯ», буде видано сертифікати супервайзерам системи управління якістю Національного фармацевтичного університету.

 

Заняття «Школи супервайзера  СУЯ»:

08 листопада 2017 р. У виступі було висвітлено питання функціонування системи управління якістю в НФаУ, акцентовано увагу на роботі з Google-календарем для формування кафедрального та загально університетського плану роботи.

30 листопада 2017 р. Роботу Школи розпочала доц. Л. М. Віннік, заступник ректора з навчальної роботи. У лекції було розкрито систему забезпечення якості вищої освіти в НФаУ, а також приділено увагу   суспільному визнанню та  рейтинговій позиції НФаУ. Завідувач Канцелярією Грайворонська Л. В. та спеціаліст зі стандартизації, сертифікації та якості Гладцінова О. Ю. висвітлили роботу з документами і записами в межах СУЯ НФаУ: правилами оформлення, реєстрації, зберігання та утилізації документів.

14 грудня 2017 р. Заняття «Школи супервайзера СУЯ» було проведено дистанційно.

24 січня 2018 р. Робоче засідання «Школи супервайзера СУЯ» провела Коваленко С. М., професор кафедри товарознавства, внутрішній аудитор НФаУ. У лекції було розкрито мету і формат систематичного проведення внутрішніх аудитів СУЯ.

22 лютого 2018 р. Роботу Школи розпочав Головний аудитор НФаУ,  завідувач кафедр управляння якістю, доц. В. О. Лебединець.

У виступі було розкрито питання щодо проведення ресертифікаційного аудиту системи управління якістю (перехід на стандарт ISO9001:2015), обговорено «Положення про кафедру» (редакція 02) та номенклатуру справ кафедри. Соціолог відділу управління якістю доц. О. С. Овакімян у своєму виступі  зробила аналітичний огляд підсумків рейтингового оцінювання діяльності кафедр та роботи НПП НФаУ у 2017 році.

28 березня 2018 р. Слухачі Школи розглянули аспекти управління ризиками для якості освітніх послуг в НФаУ (Русанова С. В.), ознайомились із новою редакцією номенклатури справ кафедри, її реєстром та веденням (Лебединець В. О.). Крім того, під час тренінгу супервайзери СУЯ НФаУ долучилися до проведення SWOT-аналізу кафедр з використанням елементів ризик-орієнтованих підходів (Назарко О. І.).

12 квітня 2018 р. навчальне заняття «Школи супервайзера системи управління якістю НФаУ», перенесено у зв’язку з проведення зовнішнього аудиту експертом ТОВ «Міжнародного центру якості «Прирост» Береговенком О. Ю.

17 травня 2018 р. Слухачі Школи розглянули  питання про підсумки ресертифікації аудиту 2018 р. та практичні аспекти підготовки звітів щодо рейтингування кафедр та науково – педагогічних працівників Національного фармацевтичного університету.

08 червня 2018 р. в системі управління якістю Національного фармацевтичного університету було підведено підсумки виконання процесу ініціації підвищення компетентності кадрів, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 щодо навчання персоналу. На підсумковому занятті Перший проректор з науково-педагогічної роботи, Представник керівництва з якості доц. А. І. Федосов урочисто вручив Сертифікати слухачам «Школи супервайзера СУЯ НФаУ» про підвищення кваліфікації.

 

 
Історія створення відділу управління якістю НФаУ 
Нормативна база

Нормативна база
Рейтингове оцінювання кафедр і НПП НФаУ

Рейтингове оцінювання  науково-педагогічних працівників

Впровадження системи рейтингування діяльності професорсько-викладацького складу університету керується  вимогами наказу МОЗ України від 22.11.2013 р. за № 1000 «Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України». Є однією зі складових впровадження стандарту ISO9001:2001 та невід’ємним елементом запровадження системи моніторингу, як складової процесу забезпечення і управління якістю вищої освіти, стимулювання зростання кваліфікації, професіоналізму, продуктивності навчальної та наукової роботи, розвитку творчої ініціативи науково-педагогічних працівників, пробудження здорової змагальності у колективі, підвищення якості навчального процесу.

Головною метою рейтингування є визначення найкращих асистентів, доцентів та професорів в межах кожної кафедри, а потім – кращих в НФаУ. Опитування проводиться фахівцями ВУЯ шляхом анкетування. За допомогою різноманітних форм рейтингової оцінки забезпечується об’єктивність та повнота інформації, що надається, її достовірність прозорість досягається завдяки компетентності та неупередженості членів робочої групи, що здійснюють опитування. Система оцінки якості діяльності науково-педагогічних працівників сприятиме комплексному об’єктивному аналізу їх роботи, вдосконаленню системи матеріального стимулювання.

Рейтингування науково-педагогічних працівників НФаУ здійснюється задля підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників; посилення зацікавленості, в тому числі, колективної з боку науково-педагогічних працівників (НПП) щодо підвищення своєї професійної кваліфікації в освоєнні передового педагогічного досвіду, цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня професійної компетентності, у творчому підході до процесу викладання; спонукання керівників до сприяння підвищенню рівня працівників, стимулювання видів діяльності, що сприяють підвищенню рейтингу кафедр та університету в цілому та виділення ланок діяльності, що потребують удосконалення, орієнтація професорсько-викладацького складу (ПВС) на освоєння сучасних інформаційних технологій; створення інформаційної бази для аналізу та оцінки стану і динаміки розвитку кафедр і факультетів університету. Проведення відкритої та систематичної рейтингової оцінки ПВС сприятиме удосконаленню системи управління університетом та підвищенню рівня та якості освіти.

У рамках процедури рейтингування ПВС на фахівців відділу управління якістю покладені наступні завдання:

  • Розробка та удосконалення процедури здійснення рейтингового оцінювання діяльності НПП та кафедр університету;
  • Участь у реалізації проекту рейтингової оцінки професорсько-викладацького складу НФаУ, статистичній обробці результатів та підготовці звітів для вищого керівництва університету. 

 

Рейтингування кафедр і НПП НФаУ

 
Результатність досягнення цілей

Результатність досягнення цілей 2018/2019 н. р.

Результатність досягнення цілей 2016 р.

Результатність досягнення цілей 2015 р.

 
Цілі університету

Цілі університету на 2019-2020 н.р.

Цілі університету на 2018-2019 н.р.

Цілі університету на 2017-2018 н.р.

Цілі університету на 2016 р.

Цілі університету на 2015р.
Установчі документи

Наказ № 146-Адм. від 16.04.2015 р.

Наказ № 321к  від 30.04.2015 р.

Наказ № 293-Адм. від 10.11.2014р.