Студентський парламент НФаУ


Студентський парламент — самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління університетом.

Зв’язатися з нами, стежити за новинами і подіями університету та участю СП НФаУ у них ви зможете через instagram та facebook


Студентське самоврядування виражає інтереси студентів, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного фармацевтичного університету та цим Положенням. Члени СП НФаУ та представники рад факультетів складають 10% виборних представників Вченої Ради університету.
Метою Студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.
Діяльність органів студентського самоврядування направлена ​​на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
Основні завдання органів студентського самоврядування:
 • захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів вищої освіти;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування ґрунтується на наступних принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності і відкритості;
 • рівноправною і вирішальною участю членів Студентського самоврядування;
 • активності, самодіяльності і творчої ініціативи;
 • відкритості та публічності;
 • демократизму;
 • гуманізації та встановлення партнерських відносин між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським колективами;
 • розмаїття форм студентського самоврядування на всіх рівнях;
 • облік індивідуальних інтересів і особливостей студентів;
Основними функціями Студентського самоврядування є:
 • захист та представництво прав та інтересів студентів;
 • сприяння громадської, соціальної та професійної самореалізації студентів.
 • надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових і професійних інтересів студентів;
 • проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання патріотизму;
 • інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються студентів;
 • сприяння співробітництву та обміну досвідом роботи зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями,в тому числі з зарубіжними та міжнародними;
Діяльність  парламенту поділена на сектори:
Інформаційний сектор: організовує інформаційне забезпечення і соціологічні опитування студентів, формує і підтримує єдиний інформаційний студентський простір.
Сектор міжнародних і міжвузівських зв’язків: сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи; бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин
Волонтерський сектор: координує роботу спрямовану на формуванням серед студентів активної громадянської позиції, зокрема, волонтерського руху, спрямовує і координує спільну роботу молоді університету, співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи, деканатами, структурними підрозділами та організаціями;
Спортивний сектор: вирішує питання організації фізкультури, пропаганди здорового способу життя, співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи, завідувачем кафедри фізичного виховання та іншими структурними підрозділами та організаціями;
Сектор земляцтва: координує налагодження співпраці вітчизняних та іноземних студентів, сприяє створенню єдиного студентського простору в НФаУ, співпрацює з відділом міжнародних зв’язків, деканатами факультетів з підготовки іноземних студентів, іноземними земляцтвом, кафедрою мовної підготовки іноземних громадян і кафедрою іноземних мов.

 

Print Friendly, PDF & Email