Студентський парламент НФаУ


Студентський парламент НФаУ

Студентський парламент — самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління університетом.

Зв’язатися з нами, стежити за новинами і подіями університету та участю СП НФаУ у них ви зможете через instagram та facebook


Студентський парламент НФаУСтудентське самоврядування виражає інтереси студентів, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного фармацевтичного університету та цим Положенням. Члени СП НФаУ та представники рад факультетів складають 10% виборних представників Вченої Ради університету.
Метою Студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.
Діяльність органів студентського самоврядування направлена ​​на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів вищої освіти;
 • пропаганда здорового способу життя;

Студентське самоврядування ґрунтується на наступних принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності і відкритості;
 • рівноправною і вирішальною участю членів Студентського самоврядування;
 • активності, самодіяльності і творчої ініціативи;
 • відкритості та публічності;
 • демократизму;
 • гуманізації та встановлення партнерських відносин між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким складом та студентською спільнотою;
 • облік індивідуальних інтересів і особливостей студентів.
Основними функціями Студентського самоврядування є:
 • захист та представництво прав та інтересів студентів;
 • сприяння громадської, соціальної та професійної самореалізації студентів.
 • надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових і професійних інтересів студентів;
 • проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання патріотизму;
 • інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються студентів;
 • сприяння співробітництву та обміну досвідом роботи зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями
Діяльність  парламенту поділена на сектори:
Інформаційний сектор: здійснює інформаційне забезпечення, долучається до проведення соціологічних опитувань студентів.
Сектор міжнародних і міжуніверситетських зв’язків: бере участь у міжуніверситетських заходах та співпраці із ЗВО-партнерами
Волонтерський сектор: координує роботу спрямовану на формуванням у студентської спільноти активної громадянської позиції, волонтерського руху; спрямовує і координує спільну роботу молоді університету.
Спортивний сектор: бере участь в організації спортивних заходів, пропагандує здоровий спосіб життя.
Сектор земляцтва: координує співпрацю вітчизняних та іноземних студентів, сприяє створенню єдиного студентського простору в НФаУ.

 

Print Friendly, PDF & Email